ÖZEL ESAYAN İLKÖĞRETİM OKULU

ANASINIFI BÜYÜK GRUP

2011 MART AYI

GÜNLÜK PLAN

 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…1…/Mart/…2011……..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

1

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

12.Pedal çevirme hareketini yapar.

13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.

Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren

hareketleri yapabilme

Kazanımlar

1.Nesneleri kopartır / yırtar.

A1:K12,13

A4:K1

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk

alabilme

Kazanımlar

1.Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır.

2. Günlük yaşamdaki kurallara uyar.

Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme

Kazanımlar

7.Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.

8.Sunularında hayali / gerçek nesneler kullanır.

A9:K1,2

A11:K7,8

 

Bilişsel Alan

Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme

Kazanımlar

1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.

2.Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

A2:K1,2

 

Dil Alanı

Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme

Kazanımlar

3.Sesin özelliğini söyler.

4.Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Amaç 3. Türkçeyi doğru kullanabilme

Kazanımlar

1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.

2.Konuşmalarında temel dilbilgisi kurallarına uygun konuşur.

A1:K3,4

A3:K1,2

Özbakım Becerileri

Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanımlar

7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

A1:K7

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

PMA A1:K12,13

ÖB A1:K7

§  Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar ve günlük olaylardan bahseder.

§  Öğretmen sınıfın uygun bir köşesine bahar dalı hazırlar. Mevsimler panosundaki bahar resmi canlandırılır. Yeni bir mevsimde oluşan değişiklikleri sınıfta belirgin hale getirerek, çocukların ilgisi yeni mevsime çekilir. Havaların biraz ısındığı ve yeni bir mevsimin geldiği artık kış mevsiminin sona ermek üzere olduğundan bahsedilir.

§  Evcilik köşesine daha ince giyecekler konur.

§  Masa etkinlikleri köşesine yoğurma materyalleri ve boyalar ve arık materyaller konur çocukların özgün çalışmalar yapmaları için yönlendirilir.

§  Çocuklar öğretmenin hazırladığı köşelerden birini seçip istedikleri köşede serbest oyuna başlarlar. Öğretmen fazla müdahale etmeden grup oyunlarına katılarak, ortaklaşa alınan kararlara bağlı kalmaları ve gerekli durumlarda nezaket sözcükleri kullanmaları yönünde çocukları gözlemler.

§  Eğitici oyuncak köşesinde Legolarla yeni şekiller oluşturarak yaratıcılığını ortaya koyan çocukların yaptıkları ürünleri sergileyerek onları ödüllendirir.

§  Öğrencilere oyuncaklarla oynarken tehlikeli olabilecek davranışlarda bulunmaktan kaçınmaları gerektiği hatırlatılır.

§  Etkinlik bitiminde sınıf toplanır öğretmen yanlış yere konan oyuncakların konulması gereken yerleri çocuklara sorar. Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.

§  Öğretmen hafif bir müzik açar ve çocuklar yere yatarlar ve ayaklarını hafifçe kaldırarak pedal çevirme hareketi yaparlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKÇE

DA A3:K1,2

BA A2:K1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  Parmak Öğretimi “Benim Bahçem” adlı parmak oyunu oynanır.

BENİM BAHÇEM

Benim küçük bahçem var

Onu güzelce kazarım                (Ayakla kazma işlemi yapılır. )

Otlarını ayıklarım                    ( Ot toplama hareketi yapılır. )

Tırmıkla düzeltirim                  ( Eller tırmık gibi açılır. )

Sebze fidelerini ekerim            ( Elle ekme hareketi yapılır. )

Çiçek tohumlarını ekerim        ( Elle ekme hareketi tekrarlanır. )

Yağmurlar yağacak                 ( Yağmur hareketi yapılır. )

Güneş açacak                          ( Eller yukarı ve yanlara doğru sallanır. )

Fidelerim büyüyecek               ( Yerden yavaş yavaş kalkılır. )

Sebzelerim olacak

Çiçeklerim açacak                   ( Eller açılarak hareket ettirilir. )

Her taraf mis gibi kokacak     ( Koklama hareketi yapılır. )

 

§  İlkbahar mevsiminin özelliklerini belirten bir pano çocuklarla incelenir ve ilkbahar mevsiminin özellikleri hakkında konuşulur.

§  Öğretmen çocuklardan ilkbahar mevsimi ile ilgili gözlemlerini anlatmalarını ister. Çocuklara çeşitli sorular yöneltilerek mevsim karşılaştırmaları yapılır.

§  Öğretmen çocuklara çeşitli resimler göstererek çocuklardan resimdeki nesnelerin canlı mı cansız mı olduğunu ve canlıların özelliklerini söylemelerini ister.

§  Daha sonra öğretmen canlı–cansız nesne resimlerinin olduğu kartları bir kutuya koyar.

§  Çocuklara “Canlı nesne ile ilgili hikâye kartını çeken çocuk engelin üstünden sıçrayarak atlayacak, cansız nesne kartını çeken çocuk hiç kımıldamadan duracak.” yönergesini verir.

§  Çocuklardan sırayla gelip kart seçmelerini ve verilen yönergeye uygun davranmalarını ister.

§  Şiir Öğretimi “Karun” öğretmen çocuklara şiiri söyler ve toplu olarak tekrar edilir.

 

 

OYUN VE HAREKET

SDA A11:K8

 

 • Hareketli Oyun Ağaçlar Çiçek Açtı

§  Çocuklar halka biçiminde yere çömeltilir.

§  Öğretmen, “Ağaçlar çiçek açtı.” deyince çocuklar ayağa kalkar ve kollarını yana açarlar.

§  “Çiçekler döküldü.” deyince yere çömelirler.

§  Öğretmen bu sözleri karışık sırada söyler. Şaşıran çocuklar oyundan çıkartılır. En son kalan çocuk ise ödüllendirilir.

 

 

MÜZİK

DA A1:K3,4

 

 

 

İlk Bahar Şarkısı

§  Öğretmen çocuklara ritim aletlerini dağıtır ve şarkı önce öğretmen tarafından söylenir.

§  Daha sonra şarkı bölüm bölüm çocuklara öğretilir. Ardından hep birlikte ritim tutularak tekrar edilir.

SANAT

PMA A 4:K1

SDA A9:K1,2

SDA A11:K7,8

 

 

Çiçek Yapalım

§  Çiçek resminin bulunduğu fotokopiler çocuklara dağıtılır ve çocuklardan çiçeğin yapraklarını ve gövdesini, elişi kâğıtlarını kullanarak yırtma – yapıştırma tekniğiyle tamamlamaları istenir.

§  Ardından yapılanlar panoda sergilenir.

 

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

BA A2:K1,2

§  Kavram Çalışması “canlı – cansız”

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 2. çalışma sayfası açtırılır. çocuklarla incelenir Canlı – cansız kavramı ile ilgili çalışma sayfasında çocuklardan resimleri incelemeleri, benzerlik ve farklılıkları söylemeleri ve canlı nesneleri bularak (O) içine almaları istenir.cansızların üzerine (X) çizmeleri söylenir.

§  Sınırlı Boyama

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 3. çalışma sayfası açtırılır. çocuklarla incelenir Çalışma sayfasında çocuklara insanlar ve hayvanların rahatlıkla hareket edebildiği ama bitkilerin de hareket ettiği söylenir.Çocuklardan çiçekleri boyayarak , çiçeklerin nasıl hareket ettiklerini söylemeleri istenir.

AİLE KATILIMI

§  Ailelerden çocukları ile birlikte çiçek/ ağaç dikmeleri ve bakımını üstlenmeleri istenir.

§  Çocukların aileleri ile birlikte çevreyi gezmeleri ve incelemeleri istenir.

 

 

 

DEĞERLENDİRME

 

 

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;

 


 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…2…/Mart/…2011……..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

2

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

1.Küçük nesneleri toplar.

14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.

A2:K1,14

 

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk

alabilme

Kazanımlar

1.Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır.

2. Günlük yaşamdaki kurallara uyar.

Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme

Kazanımlar

1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler.

2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar.

3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.

A9:K1,2

A12:K1,2,3

 

Bilişsel Alan

Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme

Kazanımlar

5. Varlıkların sayısını söyler.

A4:K5

 

Dil Alanı

Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme

Kazanımlar

3.Sesin özelliğini söyler.

4.Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme

Kazanımlar

7.Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.

A1:K3,4

A4:K7

Özbakım Becerileri

Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme

Kazanımlar

3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.

4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.

5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.

A3:K3,4,5

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

ÖB A3:K3,4,5

SDA A9:K1,2

 

§  Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar ve günlük olaylarla ilgili sohbet edilir.

§  Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların konuşarak planlama yapmalarına fırsat verilir.

§  Fen ve doğa köşesinde bulunan bitkilerin ve hayvanların bakımı yapılır.Bitkilerin cetvel kullanarak boyları ölcülür ve not edilerek saksının üzerine yapıştırılır.

§   Öğretmen masalara seramik ve kil hamurlarını koyar. Çocuklar grup halinde seramik kili ile "Düşler Ülkesi"ni yaparlar. Her çocuk düşlerindeki ülkeyi kil yardımıyla yapar. Çocukların yaptıkları her parça birleştirilir ve seramik fırınında pişirilir. Ortaya çıkan ürün okulda sergilenir.

§  Kitaplık köşesine canlılarla ilgili resimler konur.

§  Öğretmen bu süre içinde çocukları gözlemler, onlara rehberlik eder ve zaman zaman da etkinliklere katılır.

§  Sınıf içinde dinlenme köşesi oluşturularak öğrencilerin yorulduklarında dinlenmeleri sağlanır.

§  Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.

SANAT

PMA A2:K14

SDA A9:K1,2

 

 • Artık Materyallerle Çalışma “Kelebek Yapalım”

§  Boş tuvalet kâğıdı rulosu, siyah pastel boya ile boyanır. Kelebeğin kanatları kartona çizilerek kesilir.

§  El işi kâğıtlarından küçük yuvarlaklar kesilerek kelebeğin kanatlarındaki benekler oluşturulur.

§  Kanatlar, boyanmış tuvalet kâğıdı rulosuna, iki yana açılmış şekilde yerleştirilerek yapıştırılır.

§  Rulonun kenarlarına kamışlardan anten yapılır ve kamışların ucuna boncuk takılarak kelebek tamamlanır.

§  Yapılan çalışmalar panoda sergilenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAN GEZİSİ

TÜRKÇE

SDA A9:K1,2

SDA A12:K1,2,3

DA A1:K3,4

DA A4:K7

§  Parmak Oyunu “Papağan” öğretmen parmak oyununu söyler ve çocuklarla tekrar edilir.

PAPAĞAN
Koca gagalı papağan (2el önde gaga hareketi yapılır)
Renk renk kanatlı papağan (2el yanlarda kanat çırpma hareketi yapılır.)
Bıdı bıdı konuşkan (Gaga şeklindeki el açıp kapanarak konuşma hareketi yapılır.)
Hiç susmaz papağan (Başla hayır hareketi yapılır )

§  Öğretmen çocuklarla birlikte bahçede inceleme gezisi yapar, gezi dönüşünde öğretmen çocuklardan taşlar toplamalarını ister.

§  Toplanan bu taşlar sınıfa dönüldüğünde fen köşesine konur ve bir büyüteç yardımı ile incelenir. Taşların şekillerinin farklılaşmasında rüzgarın etkisi olduğu belirtilir.

§  Rüzgar aşındırması hakkında konuşulur. Büyük, küçük taşlar diye sınıflandırılır. Öğretmen çocuklardan taşları plastik bir kutu, karton bir kutu, bez bir torba ve metal bir kutu içerisine koyarak sallamalarını ve çıkardıkları sesleri dinlemelerini ister. Neden farklı sesler çıktığı tartışılır.

Ø  Yazın bizi ısıtır, kışın başka yerleri,
Gündüz kendini gösterir, gece saklar kendini,
Gökyüzünde farklı yerlerde bulunur.
Batarken yavaş yavaş yok olur.

                                 (güneş)

Ø  Gök yüzünde bulunur,
Doğayı ısıtır.

                            (güneş)

Ø  Gökten yağar tıp tıp
Yürürken yolda şıp,şıp

                            (yağmur)

Ø  Ben esince saçların uçuşur.
Balkonda çamaşırlar çabucak kurur.
"Vuu" sıkı tut şapkanı,
Hızla esince onu yakalamak güç olur. (rüzgâr)

Ø  Yaz yağmurunun ardından
Beni görürsünüz gökyüzünde
İyice bakarsanız bana
Size gülümserim yedi rengimle (gökkuşağı)

 • Hikâye Anlatımı çocuklar tarafından seçilen bir hikâye öğretmen tarafından okunur ve rol paylaşımı yapılarak çocuklar tarafından dramatizasyon yapılır.

 

FEN VE MATEMATİK

SDA A12:K1,2,3

 

 • İnceleme “Çevremizi Gözlemleyelim”

§  Çocuklardan bir gün önceden okula gelirken çevrelerini ve çevrelerindeki değişiklikleri incelemeleri istenir.

§  Okulda tüm çocuklarla gözlemlenenler ve gözlem sonuçları tartışılır.

§  Daha sonra çocuklarla bahçede gözlem yapılarak çevremizdeki değişiklikler incelenir ve tartışılır.

§  Bahçedeki bitkilerde incelenerek çocuklarda bitkiler ve özellikleri ile ilgili konuşulur.

MÜZİK

DA A1:K3,4

DA A4:K7

§  Şarkı Öğretimi “Karnaval Şarkısı” şarkı öğretmen ve çocuklarla birlikte ritim aletleri kullanılarak tekrar edilir

OYUN VE HAREKET

PMA A2: K1

 

 

 

 

Hareketli Oyun “Daldan Elma Toplayalım”

§  Çocuklar sınıf içinde ayakta, daldan elma topluyorlarmış gibi zıplarlar.

§  Zıplarken; “Oynayalım, zıplayalım. Daldan elma toplayalım.” diye şarkı söylerler.

§  Öğretmen, “Çiftçi dayı geldi,” diye bağırınca çocuklar yere yatarlar (Yüzleri yere gelecek şekilde).

§   Öğretmen yerdeki çocuklardan birinin üstünü örter.

§  “Çiftçi dayı kimi götürdü?” diye sorar.

§  Diğer çocuklar ayağa kalkar ve kim olduğunu bulmaya çalışırlar.

§  Saklanan çocuk bulununca oyun tekrar devam eder ( Eğer bulunamıyorsa, ipuçları verilmelidir. Giysisi, saçı gibi…)

 

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

BA A4:K5

 

 

 

§  Sayı Kavramı “7 rakamı”

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 30. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir 7 rakamı verilir. 7 rakamı ile ilgili çalışma sayfasında çocuklardan resimde kaç çiçek olduğunu söylemeleri, sayı sembollerini ok yönünde çizerek tamamlamaları ve kutuya 7 tane yaprak resmi çizmeleri istenir.

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

 

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;

 

 

 

 

 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…7…/Mart/……2011…..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

3

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

4.Nesneleri takar.

5.Nesneleri çıkarır.

A2:K4,5

 

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme

Kazanımlar

7.Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.

Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme

Kazanımlar

1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler.

2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar.

3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.

Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini fark edebilme

Kazanımlar

1.Sanat eserlerinin özelliklerini söyler.

A11:K7

A12:K1,2,3

A14:K1

Bilişsel Alan

Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme

Kazanımlar

1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.

2.Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme

Kazanımlar

2. Varlıkların rengini söyler.

A2:K1,2

A4:K2

 

Dil Alanı

Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme

Kazanımlar

3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

A8:K3

Özbakım Becerileri

Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanımlar

7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

A1:K7

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

PMA A2:K4,5

 

§  Öğretmen çocukları selamlayarak ve hafif müzik çalarak karşılar ve günlerinin nasıl geçtiği ile ilgili sohbet eder.

§  Kukla köşesinde dede ve nine kuklaları kullanarak birbirlerine öykü anlatırlar.

§  Masa etkinliklerinde çeşitli boyalar konur ve serbest çalışmaları istenir.

§  Fen ve doğa köşesine canlı ve cansız varlıkların maketleri bırakılır. Çocukların incelemeleri sağlanır.

§  Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.

§  Serbest zamanın sona ermesine yakın çocuklar gruplara ayrılır.

§  Gruplardan Legoları kullanarak üç boyutlu yapılar oluşturmaları istenir.

§  Çalışmada öğretmen rehberlik eder. Tamamlanan çalışmaların fotoğrafları çekilir.

TÜRKÇE

SDA A12:K1,2,3

BA A2:K1,2

 

 

§  Parmak Oyunu “Tohum” öğretmen çocuklarla birlikte parmak oyununu oynar.

TOHUM

Toprağı kazdım,  (Eller tırmık gibi yapılır.)
Tohumu attım.    (Avuç içine tohum koyma hareketi yapılır. Sonra avuç kapatılır.)
Biraz da suladım.(Baş parmak açık tutulur, ibrik gibi yapılır.)
Bir de baktım çiçeğim,
Tomurcuklanmış, (Eller havaya kaldırılır.)
Yaprakları açılmış. (Sağa sola sallanılır.)

§  Öğretmen çocuklara bitki tohumlarının ilkbahar mevsiminde ekildiğini anlatır. Tohumların nasıl ekildiği konusunda konuşulur ve bitkilerin canlı olduğu, bakıma ihtiyaçları olduğundan söz edilir. İlkbahar mevsiminde doğada ve çevrede nasıl değişiklikler olduğu , hangi işlerin yapıldığı resimler gösterilerek anlatılır.

§  Şiir Öğretimi “İLKBAHAR”FEN VE MATEMATİK

BA A2:K1,2

 

 

§  Saksıya Tohum Ekelim

§  Saksıya toprak konur

§  Her çocuk avucundaki tohumu saksıya eker kürek yardımı ile üstüne toprak atarak sular ve fen köşesine yerleştirir.

§  Her gün bir öğrenci saksıları sular

SANAT

SDA A11:K7

ÖB A1: K7

 

 

§  Serbest resim çalışması yapılır

§  Pastel boyalarla boyanır

 

DRAMA

SDA A12:K1,2,3

 

Drama “Doğa Uyanıyor”

§  Öğretmen, göç, doğada meydana gelen değişiklikler, ilkbaharda insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde meydana gelen değişiklikler gibi konuları çocuklardan drama yoluyla canlandırmalarını ister.

 (Örneğin; sen bir kuşsun. Artık diğer arkadaşlarını da yanına alarak sıcak ülkelere göç etme zamanı geldi. Şimdi arkadaşlarınla birlikte sıcak ülkelere göç edebilirsin. Bize kuşların sıcak ülkelere göç edişini canlandırır mısın? Sen ise baharda çiçeklerini yeni açmış bir ağaçsın. Sen çiçekler açmış, bu yeni halinle neler yapmak istersin? Bize canlandırır mısın?)

 

MÜZİK

SDA A14:K1

 

 

 

 • Nefes Açma Çalışmaları
 • Öğretmen çocukların  eline su şişeleri verir,  “bir yudum içip nefes alıyoruz; şimdi iki yudum içiyoruz, nefes alıyoruz. Şimdi de tüm suyu içiyoruz. Nefessiz kaldık, derin derin nefes alalım.” yönergesini verir. Öğretmen çocuklara ritim çubuklarını, marakasları dağıtır. Kendisi de bir müzik aleti alır ve çocuklardan kendi çıkardığı ritimleri müzik aletleriyle çıkarmalarını ister. Öğretmen müzik aleti ile ritim tutmaya devam eder.
 • Flüt
 • Müzik aleti tanıtılır.
 • Bu aletin kullanıldığı bir müzik eseri dinletilir.
 • Aletin sesi ve müzik hakkında konuşulur.
 • Şarkı Öğretimi “Hoş geldin İlkbahar ” şarkısı çocuklarla birlikte söylenir.
 • Eski şarkılar tekrar edilir.

 

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

BA A4:K2

DA A8:K3

§  Şekil Kavramı “Elmas Şekli”

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 34. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir Çocuklara çalışma sayfasındaki şeklin elmas şekli olduğu söylenir. Çocuklardan çalışma sayfasındaki elmas şekillerinin çizgilerini tamamlayarak boyamaları ve elmasları sayarak sayısını kutuya yazmaları istenir.

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 14. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir Çalışma sayfasında çocuklara insanların spor yaparak da hareket ettiği söylenir ve çocuklardan rakamlara verilen renklere göre yüzücülerin bonelerini boyamaları istenir.

AİLE KATILIMI

§  Velilere çocuklarıyla birlikte bir resmi incelemeleri istenir.

DEĞERLENDİRME

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…8…/Mart/…2011……..

 

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

4

 

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

 

Psikomotor Alan

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.

Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren

hareketleri yapabilme

Kazanımlar

1.Nesneleri kopartır / yırtar.

2.Nesneleri sıkar.

A2:K14

A4:K1,2

 

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme

Kazanımlar

3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.

4.Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder.

5.Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder.

Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme

Kazanımlar

1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler.

2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir.

3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.

A7:K3,4,5

A13:K1,2,3

Bilişsel Alan

Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme

Kazanımlar

2. Varlıkların rengini söyler.

4. Varlıkların şeklini söyler.

Amaç 13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme

Kazanımlar

3.Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi tamamlar.

4.En çok üç ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.

5.Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.

A4:K2,4

A13:K3,4,5

 

Dil Alanı

Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme

Kazanımlar

4.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme

Kazanımlar

4.Görsel materyalleri açıklar.

5.Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

A6:K4

A8:K4,5

Özbakım Becerileri

Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanımlar

2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.

A1:K2

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

 

SERBEST ZAMAN

PMA A4:K1,2

SDA A13:K1,2,3

 

 • Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar ve gazete başlıklarından uygun olanları çocuklara resimler gösterilerek okur.
 • Öğretmen çocuklarla birlikte oyun hamurunu hazırlar. (Tutkal, un, sıvı yağ, istenirse toz boya).
 • Çocuklar oyun hamuruna pütürlü ve kaygan yüzeyi olan farklı nesnelerle şekiller verir.

§      Hamurlar kurutulduğunda dokunarak özellikleri hakkında konuşulur.

§      Masa etkinlikleri öğretmen çocuklarla sulu boya malzemelerini ve gökkuşağı resmini dağıtır. Gökkuşağı, renklerine uygun olarak boyanır. Diğer masaya makas, renkli şeritler ve yapıştırıcı konulur. Çocukların renkli şeritleri kesip yan yana yapıştırarak gökkuşağı oluşturmalarına rehberlik edilir. Bitirilen çalışmalar kuruduktan sonra panoda sergilenir.

 • Etkin bitiminde öğrencilerle birlikte sınıf incelenir. Sınıf ortamının durumu ve yapılabilecekler hakkında konuşulur.
 • Sınıf hep birlikte düzenlenir. Değişik boyutlardaki oyuncaklar (blok, Lego vb…) sınıfın her tarafına dağıtılır. Sınıf iki gruba ayrılır ve her gruba birer sepet verilir. Müzik açılır ve sepet, grup elamanları arasında elden ele dolaştırılarak dans edilir.
 • Müzik kapatılınca her grup kendi sepetine oyuncakları doldurmaya başlar. En çok oyuncağı toplayan grup oyunu kazanır. Oyunlarda kurallara uymaları gözlemlenir. Daha sonra sepet içindeki oyuncaklar türlerine göre gruplandırılarak, kutularına kaldırılır. “Oyuncaklardan en hafifi, en ağırı hangileriydi, hangileri aynı ağırlıktaydı, hangisini kaldırırken zorlandın?” gibi sorularla nesnelerin farklı ağırlıkta olmalarına dikkat çekilir.

 

OYUN VE HAREKET

BA A4:K4

§  Sakin Oyun “Dokun Anlat”

§  Öğretmen bir torbaya pütürlü ve kaygan malzemelerden oluşan çeşitli nesneler koyar.

§  Çocuklardan sırayla gelerek torbadan bakmadan bir nesne seçmelerini ve bu nesnenin özelliklerini söylemelerini ister. (Pütürlü, kaygan )

§   Ardından nesne torbadan çıkarılarak incelenir.

 

SANAT

PMA A2:K14

ÖB A1:K2

DA A8:K5

§  Kesme Yapıştırma Çalışması “Çiçek”

§  Kartona çizilmiş şekiller öğrencilerle beraber incelenir.  Bu şekillerle ne yapılabileceği sorulur.

§  Kök, gövde, yapraklar ve çiçek kartondan kesilerek ve uygun yerlere yapıştırılarak çiçek modeli tamamlanır.

§  Ardından kök, gövde ve yaprakları uygun yerlere yapıştırılarak tamamlanan çiçekler panoda sergilenir.

§  Malzemeler öğrencilerle yelerine kaldırılarak, öğrencilerin el temizliğini yapmalarına rehberlik edilir.

 

TÜRKÇE

SDA A7:K3,4,5

SDA A13:K1,2,3

BA A4:K4

DA A6:K4

DA A8:K5

 • Parmak Oyunu  “Gökkuşağı”  adlı parmak oyununu öğretmen söyler, çocuklar da katılırlar.

             GÖKKUŞAĞI

Bir çiçek çizdim, sarıya boyadım.                             (Sağ elle, sol parmaklar sıra ile tutulur.)

Bir çiçek çizdim, maviye boyadım.

Bir çiçek çizdim, kırmızıya boyadım.

Bir çiçek çizdim, turuncuya boyadım.

Bir çiçek çizdim, bütün renkleri kullandım.            (Bütün parmaklar sallanır)               

 • Öğretmen çocuklardan arkadaşlarına gökkuşağı ile ilgili bildiklerini anlatmalarını ister. Öğretmen: “Gökkuşağında yedi renk vardır. Hiç yağmurdan sonra gökkuşağı gördünüz mü?” diye sorar. Görmeyenlere yağmurdan sonra, güneş açtığında gökkuşağını görebilecekleri söylenir. Gökkuşağındaki renkleri söyleyerek renkler pekiştirilir. Gökkuşağındaki renkler hakkında konuşulur.
 • Hikâye Anlatımı Bir öykü kitabı seçilir. Çocuklardan kitabı elden ele dolaştırarak incelemeleri istenir.  Görsel okuma materyallerini özenle kullanmanın önemine dikkat çekilir. Çocuklardan resimlere bakarak öykünün konusunu tahmin etmeleri istenir. Her çocuğun tahmini dinlenir. Öykü belli bir yere kadar okunur yarıda kesilir. Çocuklardan öyküyü tamamlamaları istenir.
 • Öğretmen yarım bırakılan yerden öyküye başlayarak tamamını okur. Öykü kitabının adı, yazarı ve resimliyse bir ressamı olduğunu belirtilir. Öykünün konusu ile ilgili tahminleri için her çocuğa söz vermeye özen gösterilir.

 

MÜZİK

DA A6:K4

 • Ritim Çalışması ve Şarkı Öğretimi “Gökkuşağı” Öğretmen çocuklardan müzik köşesinden istedikleri bir müzik aletini almalarını ister. Kendisi de bir müzik aleti alır.
 • Sözlerini elindeki müzik aleti ile ritimli olarak söyler. Sonra çocuklardan da bu sözleri istedikleri gibi besteleyip söylemelerini ister. En beğenilen ezgi hep beraber tekrarlanır.

GÖKKUŞAĞI

Gökkuşağı rengârenk,

Bak her şey ayrı renk.

Mavi, sarı, kırmızı,

Karışınca olur

Başka renk

 

DRAMA

SDA A7:K3,4,5

 

 

Drama “Duygularım”

§  Öğretmen, çocuklara “Kelebek konuşsaydı onu kovalayan çocuğa neler söylerdi? ” der.

§  Daha sonra “Şimdi bir kelebek olduğunuzu düşünün. Siz kelebek olsaydınız ağaç kesen insanlara neler söylerdiniz?” der.

§  Böylece çocukların duygularını ifade etmeleri sağlanır. Ardından sınıfın her bir köşesine bir duygu ismi verilir.

§  Çocuklar bu köşeleri ziyaret ederler. Bedenleriyle her bir köşedeki duyguya ilişkin dramatize çalışmaları yapılır.

§  Öğretmen çalışma süresince slow bir müzik çalar.

§  Köşeler çocukların karıştırmaması için etiketlenmelidir (mutluluk köşesi vb.).

§  Çalışma sonunda 4 temel duygu ve bunları nasıl ifade etmemiz gerektiğine ilişkin sohbet edilir.

 

 

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

BA A4:K2,4

BA A13:K3,4,5

DA A8:K4

§ Duygular

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 15. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir Farklı duygu durumlarının bulunduğu çalışma sayfasında (mutlu-üzgün-kızgın-korkmuş-şaşkın) çocuklara hangi durumlarda bu duyguları hissettikleri sorulur ve çocuklardan her kutudaki yüz ifadesini inceleyerek bu duyguya uygun bir resim çizmeleri istenir.

§  Örüntü Oluşturalım

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 38. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir Örüntüler ile ilgili çalışma sayfasında çocuklardan her sırada şekilleri ve şekillerin renklerini söylemeleri istenir. Ardından öğretmen çocuklardan sıralamayı hangi şeklin tamamlayacağını bularak boşluklara çizmelerini ister.

 

FEN VE MATEMATİK BA A4:K2,4

 

§  Deney “Gökkuşağı Deneyi”

§  Araç ve Gereçler; bir bardak su, ayna

§  Öğretmen, çocukları etkinlik masasına çağırarak deney malzemelerini masanın üzerine yerleştirir. Bir bardak suyun içine bir ayna koyduktan sonra bardağın konumu ayarlanır. Çocuklar ışık kırılmasıyla yansıyacak olan renkleri duvarda veya tavanda görmeye çalışır.

§  Deney Sonucu; gökkuşağı renkleri görülür.

§  Deney hakkında sohbet edilir.

 

AİLE KATILIMI

PROJE

§  Velilerle bahçe projesi yapılır.

 

 

DEĞERLENDİRME

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;

 

                                                           

 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…9…/Mart/…2011……..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

5

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

1.Küçük nesneleri toplar.

2.Nesneleri kaptan kaba boşaltır.

3.Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.

A1:K13

A2:K1,2,3

 

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme

Kazanımlar

1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler.

2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar.

3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.

A12:K1,2,3

 

Bilişsel Alan

Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme

Kazanımlar

1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.

2.Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme

Kazanımlar

1. Olay ya da varlıkları söyler.

Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre

sıralayabilme

Kazanımlar

3.Sıra bildiren sayıyı söyler.

A2:K1,2

A4:K1

A7:K3

Dil Alanı

Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme

Kazanımlar

4.Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme

Kazanımlar

6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

A1:K4

A4:K6

Özbakım Becerileri

Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanımlar

7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme

Kazanımlar

3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.

4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.

5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.

A1:K7

A3:K3,4,5

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

PMA A2:K1,2,3

BA A2:K1,2

ÖB A1:K7

 

 

§  Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar ve günlük olaylardan bahsedilir.

§  Daha önceden çekilmiş olan fotoğraf (üç boyutlu logo çalışması) sınıf panosunda sergilenir.

§  Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.

§  Süre bitiminde öğrencilerin sınıfı düzenlemesine ve temizlemesine rehberlik edilir. Ençok çalışan çocuklar yakalarına yıldız takılarak ödüllendirilir.

§  Gölge oluşumu ve gölgelerle oyun;Öğretmen çocuklarla kendi gölgelerini, arkadaşlarının fenerleriyle duvara yansıtma çalışmaları yapılır. Fenerlerle oyunlar oynadıktan sonra okulda mevcut olan karanlık ya da oldukça loş bir ortama geçilir. Karanlık içerisinde oluşan ışık yollarına dikkat çekilir. Işığın şeffaf nesnelerden geçebildiği, şeffaf olmayan nesnelerden geçmediği anlatılır. Fenerin ışığı düz bir camdan geçirilir. Ardından ışık, düz bir tahtadan geçirilmeye çalışılır. Bu işlem duvara yakın bir yerde yapılır. Gölgenin oluşumu gösterilir.

 

SANAT

PMA A2:K2,3

SDA A12:K1,2,3

 

 

Artık Materyalle Çalışma “Saksıda Çiçek Yapalım”

§  Boş bir kutunun içi toprakla doldurulur.

§  Patlamış mısırlar dallara yapıştırılarak sulu boya ile mısırların üzerleri boyanır.

§  Daha sonra ağaç dalları çocukların isteklerine göre kutunun içine yerleştirilerek çiçek tamamlanır. Çocuklara çevredeki güzellikleri neden korumamız gerektiği ve bunun için neler yapabileceğimiz sorulur.

§  Alınan cevaplar tartışılır.

TÜRKÇE

BA A2:K1,2

 BA A4:K1

DA A1:K4

DA A4:K6

 • Parmak Oyunu “Çocuklar” öğretmen  “Çocuklar” adlı parmak oyunu ile etkinliğe başlar.

ÇOCUKLAR

Bu çocuk yürüyor                          (Başparmak gösterilir.)

Gölgesi onu takip ediyor                            (İşaret parmağı gösterilir.)

Bu çocuk lambayı yaktı                               (Orta parmak gösterili.)

Bu çocuk söndürdü                       (Yüzük parmağı gösterilir.)

Bu çocuk bağırdı                          (Serçe parmak gösterilir.)

Bütün çocuklar sıçradı                                (Sağ elin parmakları gösterilir.)

 • Hikâye “Şirin Ördek ve Ailesi”“Şirin Ördek ve Ailesi” adlı hikâye okunarak hikâyede geçenler,  ilkbahar mevsimi ve özellikleri ile ilgili sohbet edilir.
 • Şiir Öğretimi ”Arı”
 • İlkbahar mevsimde olan değişiklikler konuşulur. Göçmen kuşların geri gelmesi anlatılır. Havaların ısınması ile kış uykusuna yatan hayvanların uyandığı anlatılır.Kuş ve doğa seslerinin olduğu CD dinlenir. Çocukları duydukları sesleri taklit etmeleri istenir.
 • Bilmeceler Sorulur İpuçları vererek bilmecenin cevabını alır.

Ø  Ben giderim o gider, yanımda tin tin eder.

 

OYUN VE HAREKET

PMA A1:K13

 

Hareketli Oyun “Heykel Ol”

§  Öğretmen hareketli bir müzik parçası eşliğinde çocuklar balonlar kullanarak dans eder ve çocuklardan müzik durdurduğunda hareketsiz kalarak  heykel olmalarını ister.

§  Öğretmen hareketli-hareketsiz kavramını etkinlik süresince vurgular.

 

MÜZİK

DA A1:K4

DA A4:K6

§  Öğretmen çocukların öğrendikleri şarkılardan birinin yarısını flütle çalar. Mutluluk ve kelebek kelimelerini düşünmelerini ister.

§  Sonra her çocuğa söz hakkı vererek neler düşündüklerini ve hayal ettikleri sorulur.

§  Baharda Mutluluk şarkıları tekrar edilir.

§  Şarkı Öğretimi “Küçük Fidan”

§  Öğretmen çocuklara ritim aletlerini dağıtır ve şarkı önce öğretmen tarafından söylenir.

§  Daha sonra şarkı bölüm bölüm çocuklara öğretilir. Ardından hep birlikte ritim tutularak tekrar edilir.

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

BA A7:K3

ÖB A3:K3,4,5

§  Resim Yapalım

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası”  35. çalışma sayfası açtırılır. çocuklarla incelenir Şirin Ördek ve Ailesi’nin bulunduğu çalışma sayfasında çocuklardan gölde kaç tane ördek yavrusu olduğunu saymaları ve en sona 7. ördek yavrusunu da kendilerinin çizmeleri istenir.

§  Gruplama Çalışması

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 29. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir Çalışma sayfasında çocuklara sağlıklı olmak için bol bol meyve yenmesi gerektiği söylenir. Ardından çocuklardan aynı olan meyveleri sayarak daire içine almaları ve her meyveden kaçar tane olduğunu söylemeleri istenir.

 

AİLE KATILIMI

§  Velilere çocuklarıyla birlikte hayal kurmaları ve resmini yapmaları istenir.

DEĞERLENDİRME

 

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;

                                       


 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…10…/Mart/……2011…..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

6

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

1.Küçük nesneleri toplar.

4.Nesneleri takar.

5.Nesneleri çıkarır.

6.Nesneleri ipe vb. dizer.

A2:K1,4,5,6

 

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme

Kazanımlar

1.Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır.

2. Günlük yaşamdaki kurallara uyar.

3. Canlıların yaşama hakkına özen gösterir.

4. Canlıların bakımını üstlenir ve korur.

5.Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar.

A9:K1,2,3,4,5

 

Bilişsel Alan

Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme

Kazanımlar

1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.

2.Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Amaç 8. Nesneleri ölçebilme

Kazanımlar

1.Ölçme sonucunu tahmin eder.

2.Standart olmayan birimlerle ölçer.

3.Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.

A2:K1,2

A8:K1,2,3

Dil Alanı

Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme

Kazanımlar

4.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme

Kazanımlar

3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

4.Görsel materyalleri açıklar.

A6:K4

A8:K3,4

Özbakım Becerileri

Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanımlar

2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.

A1:K2

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

PMA A2:K4,5

§  Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar ve günlük olaylardan bahsedilerek çocukların yorum yapmaları sağlanır.

§  Sınıf panosuna bitkilerle ilgili resimler asılır.

§  Fen ve doğa köşesinde bulunan bitkiler incelenir. Ne kadar büyüdükleri konusunda tahmin yürütürler.

§  Blok köşesine büyük boy pazılar konur, çocuklar 2 – 3’erli gruplara ayrılırlar ve her gruba bir yapboz verilir. Çocuklar sıra ile pazılın bir parçasını takarak pazılı tamamlamaya çalışırlar. Pazılı en kısa sürede tamamlayan grup alkışlanır.

§  Etkinlik bitiminde sınıf toplanır.

TÜRKÇE

DRAMA

DA A6:K4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  Tekerleme “Allı Kiraz” tekerlemesi söylenir.

ALLI KİRAZ

Allı kiraz, ballı kiraz

Bana gel biraz

Kiraz vakti geldi, eşim seni seçti

Oyunun başı, annemin aşı

Annem pantolon giydirdi

Cebi delik, sana geldi ebelik.

 • Öğretmen, çocuklardan göç, doğada meydana gelen değişiklikler, ilkbaharda insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde meydana gelen değişiklikler vb. gibi konularda çocuklardan akıllarında kalanları drama yoluyla canlandırmalarını ister. (Örneğin; sen bir kuşsun. Artık diğer arkadaşlarını da yanına alarak sıcak ülkelere göç etme zamanı geldi. Şimdi arkadaşlarınla birlikte sıcak ülkelere göç edebilirsin. Bize kuşların sıcak ülkelere göç edişini canlandırır mısın?Sen ise baharda çiçeklerini yeni açmış bir ağaçsın.Sen çiçekler açmış, bu yeni halinle neler yapmak istersin?Bize canlandırır mısın?...)
 • Şiir Öğretimi “Doğa”

DOĞA

En güzel çiçekler,
Kuşlar, Böcekler,
Yemyeşil ağaçlar, çimenler
Doğaya Hayranım
Vahşi hayvanlar ormanda,
Kuşlar ağaç dalında.
Çevrene bir baksana
Ne güzeldir doğaMÜZİK

SDA A9:K1,2

 

 

 

 

 

 

§  Öğretmen çocuklara Türk insanının çalışkan olduğunu vurgulayarak ağaç dikmenin önemi ve toprak hayvanlar ve insanlar için bol bol ağaç dikmemiz gerektiği anlatılır.

§  Şarkı Öğretimi “Ağaç Türküsü”

AĞAÇ TÜRKÜSÜ

Dağlar taşlar ağaç olacak (2)

Yaz gelecek kış gelecek ülkemiz cennet kalacak(2)

Kazmalar elimizde çukur açalım

Kürekler elimizde toprak atalım

Yaz demeden kış demeden ağaç dikelim hey

Yaz demeden kış demeden ağaç dikelim

            Günler geçecek aylar geçecek(2)

Yağmur yağacak, güneş açacak; her bir fidan ağaç olacak (2)

Kazmalar elimizde çukur açalım

Kürekler elimizde toprak atalım

Yaz demeden kış demeden ağaç dikelim hey

Yaz demeden kış demeden ağaç dikelim

 

SANAT

PMA A2:K1,6

BA A2:K1,2

 

§  Örüntü “Kolye Yapalım”

§  Masalara renkli boncuklar koyularak öğrencilere ip dağıtılır.

§  Çeşitli renklerdeki boncukları çocuklardan istedikleri sırayla ipe dizmeleri istenir.

 

 

FEN VE MATEMATİK

BA A8:K1,2,3

ÖB A1:K2

 

 

§  Bahçedeki yeni filizlenen dallar incelenir

§  Sayı ile ilgili çalışmalar yapılır

 

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

SDA A9:K3,4,5

DA A8:K3,4

 

 • Sınırlı Boyama

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 10. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir Çocuklara sağlıklı olmak için sebze yemeleri gerektiği söylenir. Çalışma sayfasında çocuklardan masadaki sebzeleri teker teker kendi renklerinde boyayarak isimlerini söylemeleri ve annelerinin bu sebzelerle hangi yemekleri yaptıklarını anlatmaları istenir. Ardından öğretmen çocuklardan acı olanları bularak (O) daire içine almalarını ister.

§  Resim Yapalım

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 9. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir Çalışma sayfasında çocuklara bitkilerinde canlı olduğu söylenerek çocuklardan resimleri dikkatle incelemeleri ve neler gördüklerini söylemeleri istenir. Ardından öğretmen çocuklara ayçiçeğinin büyümesi için başka nelere ihtiyacı olduğunu sorar ve çocuklardan kutulara resimlerini çizmelerini ister. En sonunda öğretmen sınıfımızdaki çiçeklerin bakımı için her çocuğun sırayla görev alması gerektiğini vurgular.

DEĞERLENDİRME

 

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;

                                           


 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…11…/Mart/……2011…..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

7

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

4.Nesneleri takar.

5.Nesneleri çıkarır.

A2:K4,5

 

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme

Kazanımlar

7.Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.

8.Sunularında hayali / gerçek nesneler kullanır.

A11:K7,8

 

Bilişsel Alan

Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme

Kazanımlar

6.Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar.

7.Olayları oluş sırasına göre sıralar.

Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme

Kazanımlar

1. Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler.

2. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.

3. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluşturur.

Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme

Kazanımlar

2.Nesne grubundan belirtilen sayı kadar  nesne ayırır.

4. Nesneleri kullanarak çıkarma yapar.

6. 5 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer.

A7:K6,7

A10:K1,2,3

A15:K2,4,6

Dil Alanı

Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme

Kazanımlar

5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.

Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme

Kazanımlar

4.Görsel materyalleri açıklar.

5.Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar

oluşturur.

6.Görsel materyalleri özenle kullanır.

A6:K5

A8:K4,5,6

 

Özbakım Becerileri

Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme

Kazanımlar

4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.

A3:K4

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

PMA A2:K4,5

ÖB A3:K4

 

§  Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar ve günlük olaylardan konuşulur.

§  Fen ve doğa köşesine de ilkbaharda hayvanların tüylerinde ne gibi değişim olduğu incelenir. Mümkünse sınıfa canlı hayvan getirilerek fen ve doğa köşesine konur. Çocuklar evlerinden getirdikleri bitkileri masalara koyar ve her çocuk kendi bitkisini tanıtır. En ilginç olan bitki hangisi, neden, soruları sorularak çocukların bakış açıları öğrenilmeye çalışılır.

§  Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.

§  Öğrencilere oyuncaklarla oynarken tehlikeli olabilecek davranışlarda bulunmaktan kaçınmaları gerektiği hatırlatılır.

§  Sınıf içinde dinlenme köşesi oluşturularak öğrencilerin yorulduklarında dinlenmeleri sağlanır.

§  Eğitici oyuncak köşesinde çocuklara yiyecek ve içeceklerle ilgili pazılar ve eşleştirme kartları verilir. Çocuklar yapbozların parçalarını takarak yapbozu tamamlamaya ve kartları eşleştirmeye çalışırlar.

§  Çalışma bitiminde sağlığı olumsuz etkileyen yiyecek ve içeceklerle ilgili sohbet edilir.

 

TÜRKÇE

DA A6:K5

DA A8:K4,5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  Parmak Oyunu “Ben Bir Çiftçiyim”

Ben Bir Çiftçiyim

Ben bir çiftçiyim.

Buğday tohumlarını tarlaya ekiyorum.                                 (Tarlaya tohum savurma hareketi yapılır.)
Yağmur yağıyor.                                                                  (Eller kaldırılarak yağmur yağma hareketi yapılır.)
Tohumlar buğday fidanı olup büyüyor.                                (Yere çömelerek tohum gibi filizlenme ve büyüme hareketi yapılır.)
Başakları çıkan buğdaylar, çiftçiler tarafından toplanıyor.(Orakla ya da makine ile buğday toplama öykünmesi yapılır.)
Tohumları çıkartılmak üzere makineye atılıyor.                   (Öbek öbek kucaklanarak makineye atma öykünmesi yapılır.)
Makineden çıkan buğday taneleri çuvallara dolduruluyor.      (Çuvala doldurma hareketi yapılır.)
Değirmene götürülüyor.                                                            (Çuval taşıma öykünmesi yapılır.)
Buğdaylar değirmende öğütülüyor                                            (Değirmen çevirme hareketi yapılır.)
Çuvallara doldurulup fırıncı amcaya satılıyor.                        (Alışveriş öykünmesi yapılır)

§  Tekerleme “Allı Kiraz” tekerlemesi tekrar edilir. Öğretmen çocuklara “Çocuk ve Oyun” şiirini öğretir.

ÇOCUK VE OYUN

Sebzelerden sevdiklerim:      Elma, şeftali,oyun.

Havuç, domates, oyun          Bence en iyi besin, oyun.

Meyvelerden sevdiklerim:    Çünkü hiç bir şey yemesen bile bazen

                                             Oynarken doyuyorum.

Drama “Bak – Anlat” adlı drama etkinliği uygulanır. Çocuklarla birlikte yere ya da masaya daire şeklinde oturulur. Dergi ve gazetelerden canlılar, doğa, doğa olayları, ilkbaharla ilgili kesilen günlük yaşamla ilgili çeşitli olayları içeren resimler hakkında konuşulur. Her bir çocuğun farklı resmi anlatmasına dikkat edilmelidir. Çocukların seçtikleri resimlerde gördüklerini anlatmalarına yardımcı olmak için aşağıdakine benzer sorular sorulabilir:

Resimde neler görüyorsun?

Önce ne olmuş? Sonra ne olacak?

Resimde görülen olay günün hangi zamanına ait?

Olay nerede gerçekleşiyor olabilir?

Bu olaya benzer bir durum yaşadın mı? vb.

§  Çocukların mümkün olduğunca birbirlerinden etkilenmeden kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine dikkat edilir.

 

 

OYUN VE HAREKET

DA A6:K5

§  Sakin Oyun “Zıddı Olanı Bul”

§  Öğretmen siyah/beyaz, dolu/boş, uzun/kısa, şişman/zayıf, büyük/küçük, açık/kapalı, yukarıda/aşağıda, uzak/yakın, genç/yaşlı, eski/yeni, sıcak/soğuk, ıslak/kuru, uykuda/uyanık, temiz/kirli, ağlama/gülme, altında/üstünde gibi kavramları ifade eden flaş kartları çocuklara gösterir.

§  İlk kartı gören çocuktan zıttı olan kavramı bulması istenir.

§  Çocuğun doğru cevap verip vermediği kapalı olan diğer kart açılarak kontrol edilir.

SANAT

BA A10:K1,2,3

SDA A11:K7,8

 

§  Kâğıt Kesme “ Şekillerin Resmi”

§  Öğretmen, çocuklara farklı renklerde daire, kare, üçgen, dikdörtgen şekillerinin bulunduğu kartonlar dağıtır ve bunları kesmelerini ister.

§   Daha sonra geometrik şekilleri beyaz kâğıda istedikleri bir resmi (Ev-kare, Evin çatısı-üçgen, Güneş-daire, Ağaç gövdesi-dikdörtgen... vb.) oluşturacak şekilde yapıştırmalarını ve resmi boyamalarını ister. Tamamlanan çalışmalar sınıf panosunda sergilenir.

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

BA A15:K2,4,6

§  Problem Çözme “Çıkarma Yapalım”

§  Öğretmen 3 oyuncak arabayı çocuklara gösterir ve saymalarını ister.

§  Daha sonra sırayla “3 arabadan 1 tanesi yolculuğa çıktı. Geriye kaç arabam kaldı?” der ve çocuklardan kalanları saymalarını ister.

§  Ya da “3 arabadan 2’si yolculuğa çıktığında geriye kaç arabamız kaldı?”  diye sorar.

§  En son “3 arabanın da hepsi yolculuğa çıktı. Garajda kaç arabamız kaldı?” der. (3 araba da saklanır)

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 39. - 40. çalışma sayfası açtırılır. çocuklarla incelenir öğretmen, çocuklarla birlikte çalışma sayfasını inceler ve çocuklardan çalışma sayfasındaki çıkartma işlemlerini yapmaları istenir.

 

 

FEN VE MATEMATİK

BA A7:K6,7

 

§  Gözlem “Bitkilerin İstekleri; Güneş, Su, Toprak mı?”

§  İki cam kavanoza sünger pamuk konularak içlerine daha önceden ıslatılan fasulye taneleri ekilir.

§  Kavanozun biri karanlık bir dolaba, diğeri ise bol güneşli bir pencere yanına konulur. Her iki kavanozun da suyu kontrol edilir.

§  Fasulyelerin her iki yerde nasıl geliştiği gözlemlenerek not edilir.

§  Aynı kavanozlar bu kes güneş alan bir yere bırakılır. Birine çok az toprak, diğerine çok bol toprak konarak biri her gün sulanır. Diğeri ise sulanmaz.

§  Gelişmeler ayrı ayrı izlenerek not edilir. Çocuklarla hangi kavanozdaki fasulyenin daha çabuk büyüdüğü ve nedenleri üzerinde konuşulur.

DEĞERLENDİRME

 

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;

 

 

 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…14…/Mart /……2011…..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

8

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer.

A2:K11

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç6.Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Kazanımlar

9.Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.

A6:K9

Bilişsel Alan

Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme

Kazanımlar

8.Nesnelerin içinden eksilen yada eklenen bir nesneyi söyler.

9.Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.

Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre

sıralayabilme

Kazanımlar

3.Sıra bildiren sayıyı söyler.

6.Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar.

7.Olayları oluş sırasına göre sıralar.

A4:K8,9

A7:K3,6,7

Dil Alanı

Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme

Kazanımlar

4.Dinlediklerini özetler.

5.Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.

Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme

Kazanımlar

5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.

Amaç 7.Ses bilgisinin farkına varabilme

Kazanımlar

2.Aynı sesle başlayan sözcükler söyler.

3.Kafiyeli sözcükler söyler.

A 5:K4,5

A6:K5

A 7:K2,3

 

Özbakım Becerileri

Amaç 5.Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme

Kazanımlar

1.Tehlikeli olan durumları söyler.

2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.

3.Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.

A5:K1,2,3                

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

ÖB A5:K1,2,3

 

§  Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar ve gazete başlıklarından uygun olanlar çocuklarla birlikte okunarak yorumları yapılır.

§  Fen ve doğa köşesine, ilkbaharda kış uykusundan uyanan hayvanların maketleri konur, çocukların evlerinden getirdikleri hayvanları çocukların incelemeleri sağlanır ve köşede bulunan çiçeklerin, kaplumbağa veya kuşun bakımı yapılır.

§  Masa Etkinlikleri Tebeşirle Resim Yapalım Öğretmen çocuklardan siyah fon kartonu üzerine beyaz tebeşirle serbest resim yapmalarını ve yaptıklarını anlatmalarını ister. Ardından yapılan resimler panoda sergilenir.

§  Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.

§  Kitap köşesine yeni broşürler konularak bakılır.

§  Eğitici oyuncaklar köşesine hayvanların büyüme evreleri ile ilgili olay sıralama kartları konur ve öğretmen çocukları özendirerek(Bu oyun çok güzel ve yeniymiş. Ben oynamak istiyorum. Benimle oynamak isteyen var mı?) oyuna başlanır.

§  Öğretmen bu süre içinde çocukları gözlemler, onlara rehberlik eder ve zaman zaman da etkinliklere katılır.

§   Serbest zaman etkinliği süresi bitince çocuklardan sınıfı toplayıp düzenlemeleri istenir. Öğretmen bu işler sonunda çocukları yanına çağırarak sınıftaki köşelere bakmalarını ister ve bu konuda çocukların fikirlerini alır.

TÜRKÇE

DA A5:K4,5

 

 • Öğretmen çocukların önlerine hayvan resimleri olan eski dergiler, kartpostallar, takvim, A–4 kâğıdına hazırlanmış resimler koyar. Bu resimler birlikte incelenir. Resimler çocuklarla kesilir ve yaşadıkları yerlere göre gruplanır. Bu hayvanlarla ilgili çocuklarla sohbet edilir. Öğretmen çocuklara, hayal güçlerini kullanmaları için onlara sorular yöneltir ve çocukların cevapları dinlenir.

—En çok hangi hayvanı seviyorsunuz? Neden?

-Balıklar konuşsaydı ne olur du?

-Seçme şansınız olsaydı balina mı? Yunus balığı mı olmak isterdiniz?

-Timsah gibi hem karada, hem suda yaşayan başka hayvan biliyor musunuz ?

-Niçin bazı hayvanlar kışı uykuda geçirir?

 • Şiir Öğretimi “Kedim”

Daha süt emer

Miyav miyav der

Daha nhe ister benekli kedim

Ekmek yutamaz

Fare tutamaz

Ne de yaramaz

Benekli kedim

 • Parmak Oyunu “ Serçeçik” parmak oyunu çocuklarla birlikte söylenir

           SERÇEÇİK.

                        Daire, daire, dairecik                  (parmakla avuç içine daireler çizilir.)

Ortasında havuzcuk                      (parmakla avuç ortasına vurulur.)

Bir serçe gelmiş su içmiş              ( parmak avuç ortasına vurulur, yukarı kaldırılır. )

Sonra pır, pır diye uçmuş              (ellerle serçenin uçması canlandırılır.)

 • Hikâye Anlatımı “Kraliçe’nin Yüzüğü’’ adlı hikâye okunur. Çocuklarla kraliçe ve özellikleri, kraliçenin yüzüğünün kayboluşu, yüzüğün bulunması için neler yapıldığı ile ilgili sohbet edilir.
 • Daha sonra çocuklardan hikâyeyi dramatize etmeleri istenir.

 

OYUN VE HAREKET

BA A4:K8

 

 

 

Sakin Oyun “Yüzük Nerede?”

§  Öğretmen, evcilik köşesindeki fincanlardan 5–6 tanesini yan yana dizer.

§  İçlerinden birinin altına yüzüğünü saklar.

§  Çocuklardan en fazla 2–3 fincan açışında yüzüğü bulmalarını ister.

§  Çocuklardan biri 2–3 fincan açışında yüzüğü bulamazsa sıra başka bir çocuğa geçer.

§  Yüzük bulunduğunda, yüzüğün yeri değiştirilerek oyuna devam edilir.

MÜZİK

BA A4:K9

DA A7:K2,3

 

§  Öğrenilen şarkıların tümü öğretmen ve çocuklarla birlikte ritim aletleri kullanılarak tekrar edilir.

§  Şarkı Öğretimi “Kuşlarla Arılar” şarkı öğretmen tarafından söylenir ve toplu olarak tekrar edilir.

Kuşlarla arılar neşe içinde                                         

Hoş geldin ilkbahar keyfim yerinde

Şarkı söyler gönlüm şenlenir

Çünkü yarın çilekler gelir

Kırmızı kirazdan küpe yaparım

Bal gibi dutları sever kaparım

Serçe dalda cik cik ötüyor

İlkbahara hoş geldin diyiyor

SANAT

SDA A6:K9

PMA A2:K11

 

 • Artık Materyallerle Çalışmalar “Hayvanlar Yapalım”  (uğur böceği, kuş, kelebek resimleri)
 • Hayvanlar hazırlandıktan sonra üstüne pullar vs. ile süslenir.

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

BA A7:K3,6,7

DA A6:K5

 

 • Sıralama
 • Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 6. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir Büyüme aşamalarına göre sıralama ile ilgili çalışma sayfasında çocuklara tüm canlıların doğduktan sonra giderek büyüdüğü ve büyürken değişimler gösterdiği söylenir. Çocuklardan resimleri inceleyerek her canlının büyüme sırasını göstermek için farklı kalemler seçmeleri ve 1 den başlayıp numaralandırarak sıralandırmaları istenir.

 

AİLE KATILIMI

 

§  Notlar aracılığı ile sınıfta gerçekleştirilen etkinliklerin evde de ebeveyinleri ile yapmaları istenir.

DEĞERLENDİRME

 

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;

                                             


 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…15…/Mart/……2011…..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

9

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren

hareketleri yapabilme

Kazanımlar

1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.

2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.

A3:K1,2

 

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme

Kazanımlar

3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.

Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk

alabilme

Kazanımlar

3. Canlıların yaşama hakkına özen gösterir.

4. Canlıların bakımını üstlenir ve korur.

5.Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar.

A7:K3

A9:K3,4,5

Bilişsel Alan

Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre

sıralayabilme

Kazanımlar

3.Sıra bildiren sayıyı söyler.

6.Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar.

7.Olayları oluş sırasına göre sıralar.

Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme

Kazanımlar

1.Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.

3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

A7:K3,6,7

A12:K1,2,3

 

Dil Alanı

Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme

Kazanımlar

3.Sesin özelliğini söyler.

4.Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme

Kazanımlar

5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.

A1:K3,4

A6:K5

 

Özbakım Becerileri

Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanımlar

2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.

7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

A1:K2,7

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

DRAMA

PMA A3:K1,2

ÖB A1:K2,7

 • Öğretmen Çocukları selamlayarak karşılar ve günlük olaylardan söz edilerek çocukların yorumları alınır.  
 • Fen ve doğa köşesinde hayvanlarla ilgili pano oluşturulmak üzere getirilen dergi ve gazetelerdeki hayvan resimleri öğrenciler tarafından kesilir ve büyüteçle resimler incelenir. İncelenen resimler öğretmen tarafından panoya asılır. Yapılan hayvan afişleri incelenir.
 •  Drama “Ahtapot ve Minik Balıklar”

Öğretmen çocuklara hangi balık adlarını biliyorsunuz? Herkes bir balık olsun; Bu balık nasıl yüzüyor? Nasıl oyun oynuyor? Gibi bireysel canlandırmalar yapılır.
Şimdi deniz altına gidelim. Denizaltındaki Pi Pa Po adlı ülkede, tüm balıklar mutlu yaşarlarken, kocaman bir ahtapot (lider canlandırır) çıkagelir ve balıkların rahatı bozulur. Ahtapot, balıkların rahatça gezmelerine izin vermemektedir. Balıklar bir şey yapamazlar, çünkü ahtapot kocamandır, kendileri ise minicik. Sonunda bir balık, Büyük Bilge Kılıç Balığı TiTaTo'ya akıl danışmayı önerir. Gidip sorarlar. TiTaTo onlara, "ahtapota karşı tek tek bir şey yapamazsınız, ancak bir araya gelir, güçlerinizi birleştirirseniz, onu gönderebilirsiniz" de  (Burada çocuklara ipuçları verilir ama çözümü onlar bulmalıdır). Balıklar birleşir (örtüleri kullanır, sandalyelere çıkar) kocaman, dev bir balık olular. Ahtapot korkar ve kaçar. Sonra da bu zaferlerini kutlarlar.

 • Pi Pa Po ülkesinde gördüklerini - yaşananları resimlemeleri istenir.
 • Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.
 • Süre bitiminde çevre düzeni sağlanarak, öğrencilerin el ve yüz temizliklerini yapmasına rehberlik edilir.

SANAT

SDA A7:K3

 

 

Duygularım

§  Öğretmen resim kâğıdını 4 eşit parçaya bölerek çocuklara dağıtır ve çocuklardan kâğıdın her bir bölümüne onları mutlu eden, üzen, kızdıran ve korkutan şeylerin resimlerini çizerek arkadaşlarına anlatmalarını ister.

 

TÜRKÇE

 

SDA A7:K3

 

 • Tekerleme “Tırtıl” Çocuklarla birlikte söylenir.

TIRTIL   

Ağaçta bir tırtıl var.
Ne yapıyorsun cici tırtıl?
Yaprak yiyorum kıtır kıtır.
Yeme yaprakları tırtıl.
Bak hâlâ yiyor kıtır kıtır.

§  Öğrenilen şiirler tekrar edilir.

§  Öğretmen birkaç gün önceden çocuklardan mutlu, üzgün, kızgın, korkmuş, şaşırmış insan resimlerini bulup getirmelerini ister.Çocuklarla getirdikleri resimler incelenerek her resimdeki insanın neden mutlu, üzgün, kızgın, korkmuş-korkusuz şaşırmış olabileceği ile ilgili konuşulur.

Çocuklarla duygularımızı nasıl ifade ettiğimiz konuşularak çocukların sıra ile ayna karşısına geçerek mutlu, üzgün, kızgın, korkmuş, şaşırmış yüz ifadeleri yaratmaları ve hangi durumlarda yüzümüzle bu tepkileri verdiğimiz üzerinde konuşulur.

Parmak Oyunu “At Alkışı”

§  AT ALKIŞI

Atlar yavaş yavaş ormandan geliyor (Eller dizlere vurulur.)

 Atlar hızlandı. (Eller hızlı hızlı vurulur.)

Taşlığa geldi. (Göğse vurulur.)

 Çimenliğe geldi. (Eller birbirine sürtülür.)

Bataklığa geldi. (Ağızla dil damağa yapıştırılarak şlap sesi çıkarılır.)

Atlar patikadan atlıyor (Eller yukarıdan aşağı doğru hızla indirilir.)

 Hoooooop güm!

 Bilmeceler sorulur ve çocukların cevaplandırmaları için rehberlik eder, gerekirse ipuçları verilir. 

Ø  Dağdan gelir, taştan gelir, şırıl şırıl sesle gelir.         

                                                                 (Dere)

Ø  Uzaktan baktım hiç yok, yanına vardım pek çok.  

                                                                (Karınca)

Ø  Ateşe girer yanmaz suya girer ıslanmaz.                 

                                                               (Güneş)

Ø  Sonbaharda soyunur, ilkbaharda giyinir.                 

                                                                 (Ağaç)

Ø  Dal üstünde durur, / El üstünde durmaz.                   

                                                                 (Kuş)

 

MÜZİK

DA A1:K3,4

 

§  Ağaç Türküsü şarkısı öğretmen ve çocuklarla birlikte ritim aletleri kullanılarak tekrar edilir.

OYUN VE HAREKET

BA A12:1,2,3

 

 

Sakin Oyun “Kartları Eşleyelim”

§  Aklında Tut oyun kartları ( sebze – meyveler ve çiçekler ) kullanılarak kartlar masanın üzerinde resimleri görülmeyecek şekilde ters çevrilerek yerleştirilir.

§  Çocuklara sıra ile iki kart açma hakları olduğu, açtıkları iki kart birbirinin aynısı ise kartı alabilecekleri; değilse her iki kartı da yerine ters çevirerek koyup yerlerini akıllarında tutmaları gerektiği söylenir.

§  Ortadaki kartlar bittiğinde önünde en çok kart olan çocuk oyun birincisi olur.

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

DA A6:K5

BA A7:K3,6,7

SDA A9:K3,4,5

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 8. çalışma sayfası açtırılır. çocuklarla incelenir Çalışma sayfasında çocuklara eğer ağaçlar olmazsa yağmur sularının toprağı sürükleyeceği söylenir ve çocuklardan toprak kaymasını engellemek için sayfaya ağaçlar çizmeleri istenir. Ardından öğretmen okulumuzun bahçesine de fidan dikmek için çocukları teşvik eder.

DEĞERLENDİRME

 

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;

 

 

 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…16…/Mart/……2011…..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

10

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

2.Nesneleri kaptan kaba boşaltır.

3.Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.

14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.

15.Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.

A2:K2,3,14,15

 

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme

Kazanımlar

3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.

A7:K3

 

Bilişsel Alan

Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre

sıralayabilme

Kazanımlar

5.Nesneleri sayılarına göre sıralar.

6.Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar.

7.Olayları oluş sırasına göre sıralar.

A7:K5,6,7

 

Dil Alanı

Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme

Kazanımlar

3.Sesin özelliğini söyler.

4.Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Amaç 3. Türkçeyi doğru kullanabilme

Kazanımlar

1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.

2.Konuşmalarında temel dilbilgisi kurallarına uygun konuşur.

A1:K3,4

A3:K1,2

Özbakım Becerileri

Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanımlar

2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.

A1:K2

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

PMA A2:K2,3

ÖB A1:K2

§  Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar, Günlerinin nasıl geçtiğini sorar ve çocukların anlatmalarını sağlar.

§  Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.

§  Fen ve doğa  köşesine; değişik hayvan resimleri, hayvanların yediği bazı besin maddeleri (kuşyemi, ot, saman, arpa v.b.) konulur. Hayvanlar ile ilgili posterler asılır.

§  Kitap köşesine konulara yönelik dergi, kitap ve ansiklopediler konulur.

§  Eğitici oyuncak köşesine; hayvan resimlerinin bulunduğu eşleştirme, ilişki kurma ve pazıl oyunları eklenir.

§  Kukla köşesinde bulunan hayvan kuklaları çeşitlendirilerek çocuklar yönlendirilir.

§  Dikkat oyunu çocuklara daha öncede oynadığımız müzik ve renkler oyununa benzediğini ve çok dikkatli dinleyip hareket etmemiz gerektiği açıklanır. Oyun adının televizyon olduğu ve televizyon açık deyince hepiniz hareket halinde olacaksınız ve konuşacaksınız, televizyon kapalı dediğimde kimse kımıldamayacak ve konuşmayacak. Konuşan ve kımıldayanlar oyundan ayrılıp şaşıran arkadaşlarınızı bulup bana isimlerini söyleyeceksiniz açıklaması yapılır.

TÜRKÇE

DA A3:K1,2

SDA A7:K3

 • Parmak Oyunu “Kaplumbağa”

KAPLUMBAĞA

Bir küçük kaplumbağa varmış.

Bir kutuda yaşarmış                            (Eller daire yapılır)
Gölde yüzer,                                                         (Yüzme hareketi yapılır.)
Kayalıklara tırmanırmış.                   (Tırmanma hareketi yapılır.)
Bir gün sivrisineği yakalamış.         (Eller birbirine kenetlenir.)
Sonra da pireyi.                                                 (Eller birbirine kenetlenir.)
Fakat beni yakalayamadı.               (Baş iki tarafa sallanır.)

 • Hikâye Anlatımı “4 Küçük Tavşan” “4 Küçük Tavşan” adlı hikâye okunur. Çocuklarla hikâyedeki farelerin yaşadıkları ve hikâyede geçenlerle ilgili sohbet edilir.
 • Öğretmen çocuklara hayvanların ne ile beslendiğinden bahsederek konu ile ilgili belgesel seyrettirilir. Hayvanlardan gelebilecek zararlardan söz edilerek yararları üzerinde durulur. Hangi hayvandan nasıl yararlandığımızı kendi yaşantılarından örneklemelerle anlatmaları istenir.
 • Şiir Öğretimi “Farecik”

OYUN VE HAREKET

DA A1:K3,4

 

 

 

Hareketli Oyun “Kedi Fareyi Bul”

§  Tüm çocuklar daire olarak ayakta dururlar.

§  Çocuklardan bir tanesi kedi olur ve kedinin yüzü arkaya döndürülerek diğer çocuklardan biri fare seçilir.

§  Öğretmen kediden fareyi bulmasını ister. Kediye, fare olan çocuğa yaklaşırsa tüm çocukların kedi gibi miyavlayacağı ama uzaktaysa hiçbir çocuğun ses çıkarmayacağı söylenir.

§  Kedi dairenin içinde çocukların arasında dolaşmaya başlar. Miyavlamalar fazlalaştığında fareye yaklaşmış olduğunu anlar ve oradaki çocuklar arasından fareyi bulmaya çalışır.

§  Kedi fareyi bulursa arkadaşlarından bir tanesini kedi seçme hakkını kazanır. Oyun bu şekilde devam eder.

SANAT

PMA A2:K14,15

 

 

 

§  Karton ve El işi kağıtlarından köpek yapımı

 

MÜZİK

DA A1:K4

 

 

 

 

 

 

 

 • Şarkı Öğretimi “Karabaş Şarkısı”

§  Öğretmen çocuklara ritim aletlerini dağıtır ve şarkı önce öğretmen tarafından söylenir.

§  Daha sonra şarkı bölüm bölüm çocuklara öğretilir. Ardından hep birlikte ritim tutularak tekrar edilir.

§  Şarkının sözlerine ve müziğin ritmine uygun dans edilir.

 

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

BA A7:K5,6,7

 

 

§ Sıralama

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 32. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir Çalışma sayfasında çocuklardan resimleri dikkatle inceleyerek anlatmaları ve yanlarındaki kutuya numara koyarak ekmeğin oluş sırasını yazmaları istenir.

§  Sayı Nesne İlişkisi

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 31. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir Hayvanlar ile ilgili çalışma sayfasında çocuklardan her gruptaki hayvanları sayarak daire içine almaları ve uygun rakama çizgiyle birleştirmeleri istenir.

DEĞERLENDİRME

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;

 

                                                       


 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…17…/Mart/……2011…..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

11

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

11. Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.

Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren

hareketleri yapabilme

Kazanımlar

1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.

2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.

A1:K11

A3:K1,2

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme

Kazanımlar

3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.

4.Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder.

5.Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder.

A7:K3,5

 

Bilişsel Alan

Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme

Kazanımlar

2. Varlıkların rengini söyler.

5. Varlıkların sayısını söyler.

Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre

sıralayabilme

Kazanımlar

3.Sıra bildiren sayıyı söyler.

4.Nesneleri renk tonlarına göre sıralar.

A4:K2,5

A7:K3,4

 

Dil Alanı

Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme

Kazanımlar

4.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

A6:K4

Özbakım Becerileri

Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme

Kazanımlar

5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.

A3:K5

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

PMA A3:K1,2

ÖB A3:K5

 

§  Öğretmen, öğrencileri güler yüzle karşılar, selamlar.

§   Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır İlgi ve istekleri doğrultusunda köşelerde oynamalarına izin verilir.

§  Eğitici oyuncak köşesine eşini bul ve yapbozlar,

§  Kukla köşesine ve kitaplık köşesine yeni eklemeler yapılır. Oynamak isteyen öğrenciler serbestçe oynar.

§  Öğretmen çocuklara oyun oynarken uymaları gereken kuralları hatırlatır.

§  Masa etkinliklerinde yoğurma maddeleri hazırlanıp masalara konularak oynamaları sağlanır.

§  Öğretmen, oyun oynayan çocukları gözlemler ve zaman zaman oyunlarına katılır, paylaşarak ve uyum içinde oynamaları sağlanır. Etkinlik sona erdiğinde sınıf düzeni sağlanır ve el-yüz temizliği yapılır

TÜRKÇE

DA A6:K4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  Parmak Oyunu “Ördek Ailesi” adlı parmak oyunu oynanır.

ÖRDEK AİLESİ

Bu baba ördek                   ( Sağ elin başparmağı gösterilir.)

Bu anne ördek                   ( Sol elin başparmağı gösterilir.)

Bunlarda yavrular           ( Her iki elin diğer parmakları gösterilir.)

Vak vak diyorlar              ( İki el üst üste konur, gaga yapılır )

Derede yüzüyorlar           ( Yüzme hareketi yapılır. )

Bir balık görünce,

Yakalayıp yiyorlar            ( Yeme hareketi yapılır.)

§  Hikâye Anlatımı kitaplık köşesinden bir hikâye seçilerek, öğretmen hikâyenin resimlerini sırayla gösterir ve çocukların resimde gördüklerini anlatarak hikâye oluşturmalarına yardımcı olunur.

 • Tekerleme Öğretimi “Pekmez”

PEKMEZ  

Dolapta pekmez, yala yala bitmez.

On kilo sana, on kilo bana.

Ayşecik cik cik cik,

Fatmacık cık cık cık, sen bu oyundan çık.

 

§ Bilmeceler Sorulur

Ø  Uzaktan baktım bir Karataş yanına gittim dört ayak bir baş.

                                                                      ( kaplumbağa )

Ø  Uzaktan baktım hiç yok yakından baktım pek çok

                                                                      (karınca )

Ø  Arşın ayaklı, Burma bıyıklı.

                                (tavşan).

Ø  Ağzı var dili yok, yemek yer, su içmez, kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil.

(balık).

Ø  Daldan dala, kırmızı pala

                               (sincap)

OYUN VE HAREKET

PMA A1:K11

Hareketli Oyun “Hayvanlar Geziyor”

§  Öğretmen, çocuklara komutları verir. Çocuklar yan yana veya arka arkaya yürüyerek söyleneni yaparlar.

§  Öğretmen, “Kurbağa gibi sıçrayalım” der.

§  Çocuklar, ellerini yere koyarlar, ellerine dayanarak iki ayağını öne sıçratırlar; sonra da ayaklarına dayanarak iki elini ileriye koyarlar.(Bu hareketleri hızlıca yaparlar.)

§  Öğretmen, “Ördek olalım, onun gibi yürüyelim.” der.

§  Çocuklar yere çömelirler, ayak bileklerinden tutarlar, sağa sola ördek gibi sallanarak badi badi yürürler.

§  Öğretmen, “Maymun olalım, onun gibi yürüyelim, sıçrayalım.” der.

§  Çocuklar dizlerini biraz bükerler, gövdelerini kalçadan öne doğru eğerler, kollarını yanlarına dümdüz ve gevşekçe sarkıtırlar. Bu duruş biçimiyle ve dizler yaylandırılarak hareketler yapılır.

§  Öğretmen, “Aslan olalım.”  der.

§  Çocuklar dört ayak durumuna geçerler. Her çocuk, sağ elini öne atarken sol ayağını da öne atar; sol elini öne atarken sol ayağını da öne atar ve kükreme sesleri çıkarır.

§  Öğretmen, “Fil olalım.’’der.

§  Her çocuk öne eğilir; iki kolunu baş düzeyinde birleştirir, öne sarkıtır, parmaklarını birbirine kenetler(Bu filin hortumu olur);bir sağa bir sola sallanarak ağır adımlarla fil gibi yürür.

§  Öğretmen, “Tavşan olalım’’der.

§  Çocuklar dört ayak durumuna gelir. Tavşan gibi sıçrarlar.

§  Öğretmen, “Kelebek olalım’’der.

§  Çocuklar kollarını yana açıp kanat çırpar gibi sallayarak serbestçe ve çarpışmadan koşarlar.

MÜZİK

SDA A7:K3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Şarkı Öğretimi “İnatçı İki Keçi”

§  Öğretmen çocuklara ritim aletlerini dağıtır ve şarkı önce öğretmen tarafından söylenir.

§  Daha sonra şarkı bölüm bölüm çocuklara öğretilir. Ardından hep birlikte ritim tutularak tekrar edilir. Şarkıda anlatılan olayla ilgili sohbet edilir.

İNATÇI İKİ KEÇİ

Bir köprüde karşılaşmış, inatçı iki keçi

Hah hah hay hah hah hay hah hah hah hah hah hay

Büyük keçi demiş yol ver önce ben geçeceğim

Hah hah hay hah hah hay hah hah hah hah hah hay

Hep huysuzluk inatçılık bu keçilerin suçu

Hah hah hay hah hah hay hah hah hah hah hah hay

Küçük keçi demiş eğer verirsem öleceğim

Hah hah hay hah hah hay hah hah hah hah hah hay

Tam köprünün ortasında iki keçi toslaşmış

Hah hah hay hah hah hay hah hah hah hah hah hay

İkiside suya düşmüş onu görenler şaşırmış

Hah hah hay hah hah hay hah hah hah hah hah hay

Keçilerin iantçısı suya düşer boğulur

Hah hah hay hah hah hay hah hah hah hah hah hay

İnsanların inatçısı kimbilir ki ne olur?

Hah hah hay hah hah hay hah hah hah hah hah hay

 

 

 

SANAT

BA A4:K2

BA A7:K4

 

 

 

Sınırlı Boyama “Sarı Kuğu”

§  Öğretmen gölde yüzen bir kuğunun bulunduğu resmin olduğu sayfaları çocuklara dağıtır.

§  Çocuklardan kuğuyu ve gölü farklı renklerdeki elişi kâğıtlarını kullanarak yırtma: yapıştırma tekniğini ile tamamlamalarını ister.

§  Yapılan çalışmalar sergilenir. SARILAR renk tonuna göre koyudan açığa doğru sıralanarak asılır. Sıralamayı çocuklar yaparlar.

§  Etkinlik masal yazılıp kitap haline dönüştürülebilir. Sarı kuğu adlı hikâyesini her öğrenci evine götürebilir.

 

 

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

BA A4:K5

BA A7:K3

§  Gruplama

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 33. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir. Çalışma sayfasında çocuklardan her sırada kaç kuş olduğunu saymaları ve kuşların sayısı kadar rakamı bularak örnekteki gibi daire içine almaları istenir.

 

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 26. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir. Alt-üst-orta kavramı ile ilgili çalışma sayfasında çocuklardan en üst rafa ince kitap, ortadaki rafa kalın kitap ve en alta da sayfaları açık bir kitap çizmeleri istenir.

 

AİLE KATILIMI

§  Velilere çocuklarıyla birlikte özgün bir şiir oluşturmaları istenir.

DEĞERLENDİRME

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;

 


 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…18…/Mart/……2011…..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

12

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

11. Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.

12.Pedal çevirme hareketini yapar.

Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren

hareketleri yapabilme

Kazanımlar

2.Nesneleri sıkar.

A1:K11,12

A4:K2

 

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme

Kazanımlar

3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.

A13:K3

 

Bilişsel Alan

Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme

Kazanımlar

1. Olay ya da varlıkları söyler.

2. Varlıkların rengini söyler.

3. Varlıkların yerini söyler.

5. Varlıkların sayısını söyler.

A4:K1,2,3,5

 

Dil Alanı

Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme

Kazanımlar

3.Sesin özelliğini söyler.

4.Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Amaç 3. Türkçeyi doğru kullanabilme

Kazanımlar

1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.

2.Konuşmalarında temel dilbilgisi kurallarına uygun konuşur.

Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme

Kazanımlar

6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

7.Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.

8.Üstlendiği role uygun konuşur.

A1:K3,4

A3:K1,2

A4:K6,7,8

Özbakım Becerileri

Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanımlar

2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.

A1:K2

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

SDA A13:K3

PMA A1:K12

 

§  Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar ve günlük olaylardan bahseder.

§  Öğretmen ısınma hareketi olarak çocuklara pedal çevirme hareketini yaptırır.

§  Çocukları oynamak istedikleri ilgi köşelerine yönlendirir. Öğretmen oyun sırasında çocuklara katılarak etkinliklerini detaylandırmaları için sorular sorar. Örneğin “Bu köşede ne oynayacaksın? Hangi oyuncakları kullanmayı düşünüyorsun?” gibi.

§   Evcilik köşesinde oynamayı tercih eden çocukların oyununa katılarak onlara eşlik eder.

§  Blok köşesinde Legolarla ve tahta bloklarla oynayan çocuklara eşlik eden öğretmen Legoları farklı şekillerde takıp çıkartarak yaptıkları şekilleri anlatmalarını ister. Çocuklarla yaptıkları nesneler üzerine sohbet edilir. Bloklardan çiftlik oluşturulur. İsteyen öğrenciler ise hayvan figürlerinden oluşan yapbozlarla oyunlar oynarlar.

§  Masa etkinlikleri köşesinde isteyen çocuklar resim yaparken isteyen çocuklar da farklı ilgi köşelerinde oynamaya başlarlar.

§  Öğretmen e zaman zaman katılarak zaman zaman da uzaktan gözlemleyerek etkinlik boyunca onlara rehberlik eder. Tüm etkinlik boyunca öğretmen çocukların davranışlarını gözlemler ve arkadaşları ile ilişkilerinde olumlu ya da olumsuz hislerini doğru biçimde sergilemeleri konusunda rehberlik eder .

§  Etkinlik sonunda sınıf toplanır.

TÜRKÇE

DA A3:K1,2

DA A4:K6,7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  Şiir Öğretimi “Küçük Çocuk” Öğretmen çocuklara “Küçük Çocuk” adlı şiiri öğretir.

 • Öğretmen çocuklarla hayvanlar nerelerde yaşar, nasıl yaşar konularında sohbet eder. Öğretmen bir hayvan ismi vererek, çocukların nerede yaşadığını söylemesini ister. Öğretmen doğru cevaplar sonunda öğrencileri ödüllendirir. Hayvanlarla ilgili çocuklarla sohbet edilir. Hayvanlar adlı kavram haritası incelenerek çocuklarla hayvanlar, yaşadıkları yerlere göre hayvanlar ve özellikleri, sevdikleri yiyecekler, barınakları, yavruları ve hayvanlardan elde edilen ürünlerle ilgili sohbet edilir.

İnek; ahırda                            Ördek; kümeste

Arı; kovanda                           Balık; suda

At: ahırda                               Kuş; havada, kafeste

Koyun; ağılda                         Aslan; ormanda

Keçi; ağılda                             Fil; ormanda               

Tavuk; kümeste                      Penguen; hem suda hem karada

OYUN VE HAREKET

PMA A1:K11

 

 

 

 

 • Sakin Oyun “Canlı Cansız”

§  Öğretmen çocuklara çeşitli resimler göstererek çocuklardan resimdeki nesnelerin canlı mı cansız mı olduğunu ve canlıların özelliklerini söylemelerini ister.

§  Daha sonra öğretmen canlı–cansız nesne resimlerinin olduğu kartları bir kutuya koyar.

§  Çocuklara “Hikâye kartını çeken çocuk engelin üstünden sıçrayarak atlayacak, cansız nesne kartını çeken çocuk hiç kımıldamadan duracak.” yönergesini verir.

§  Çocuklardan sırayla gelip kart seçmelerini ve verilen yönergeye uygun davranmalarını ister.

MÜZİK

DA A1:K3,4

 

 

§  Müzikli Oyun

§  “Ali Baba’nın Çiftliği” şarkısı tekrar edilir.

§  Daha sonra Seslerin Dünyası adlı kasetteki sesler çocuklara dinletilir, çocuklardan sesin neye ait olduğunu ve özelliklerini söyleyerek bu sesi taklit etmeleri istenir.

§  Öğretmen çocuklara “Ali Baba’nın Çiftliği” adlı şarkıyı önce kendi söyler, ardından çocuklara tekrarlatarak şarkıyı benimsemelerini sağlar.

§  Çocuklar maskelerini takarlar ve rond çalışmasına geçilir. Öğretmen rond oyunun nasıl oynandığını çocuklara açıklayarak oyunlarına rehberlik eder.

§    Her grup elele tutuşarak bir daire oluşturur. Çocuklar şarkı söylenirken dönmeye başlarlar. Şarkının “Çiftliğinde kuzuları/inekleri/tavukları/arıları var” sözlerine gelindiğinde hangi hayvanın adı söyleniyorsa, o gruptaki çocuklar ayakta kalır ve diğer gruplardaki çocuklar yere çömelirler.”Ali Baba’nın bir çiftliği var” sözleri söylenirken de tekrar kalkarlar ve dönmeye devam ederler.

                                                                                              ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİ

Ali Baba’nın bir çiftliği var                                Ali Baba’nın bir çiftliği var              Ali Baba’nın bir çiftliği var                      Ali Baba’nın bir çiftliği var
Çiftliğinde kuzuları var                                       Çiftliğinde inekleri var                     Çiftliğinde tavukları var                            Çiftliğinde arıları var
Me me diye bağırır                                              Mö mö diye bağırır                           Gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak diye bağırır      Vız vız diye uçuşur
Çiftliğinde Ali Baba’nın                                     Çiftliğinde Ali Baba’nın                    Çiftliğinde Ali Baba’nın                           Çiftliğinde Ali Baba’nın

 

SANAT

PMA A4:K2

ÖB A1:K2

 

 

Yoğurma Maddesi “Yoğurma maddesi ile çeşitli hayvanlar yapılır ve sergilenir”

 

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

BA A4:K1,2,3,5

 

 

 

§ Parça-Bütün İlişkisi

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 20. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir. Köpek resminin bulunduğu çalışma sayfasında çocuklardan köpeğin eksik parçalarını aşağıdan bularak, doğru parçanın numarasını eksik parçanın üzerine yazmaları istenir.

§  Benzerini bul

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 5. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir. Çiftlik resminin olduğu çalışma sayfasında çocuklara burasının bir çiftlik olduğu söylenir ve çocuklardan resmi dikkatle incelemeleri istenir. Ardından çocuklardan kutulardaki hayvanları resimden bulup daire (O) içine almaları ve çiftlikteki bütün hayvanları sayarak, çiftlikte yaşayan kaç tane hayvan olduğunu söylemeleri istenir.

 

 

ALAN GEZİSİ

§ Bahçedeki hayvanları inceleyelim

DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;


 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…21…/Mart/…2011……..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

13

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren

hareketleri yapabilme

Kazanımlar

1.Nesneleri kopartır / yırtar.

2.Nesneleri sıkar.

A4:K1,2

 

Sosyal Duygusal Alan

Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme

Kazanımlar

3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.

4.Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder.

5.Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder.

A7:K3,4,5

 

Bilişsel Alan

Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme

Kazanımlar

1. Olay ya da varlıkları söyler.

A4:K1

 

Dil Alanı

Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme

Kazanımlar

3.Sesin özelliğini söyler.

4.Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme

Kazanımlar

8.Üstlendiği role uygun konuşur.

A1:K3,4

A4:K8

Özbakım Becerileri

Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanımlar

2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.

7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

A1:K2,7

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

SDA A7:K3,4,5

PMA A4:K1,2

ÖB A1:K7

 • Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar ve günlük olaylarla ilgili konuşmalar yapılır.
 • Öğretmen güne çocukların hangi köşelerde oynamalarını planlamalarını isteyerek başlar.
 • Çocuklar istedikleri köşelerde oynarken öğretmen çocuklara rehberlik eder, aynı zamanda çocukların köşelerde neler yaptıklarını, nasıl oyunlar oynadıklarını da gözlemleyerek değişik materyallerle değişik şekiller oluşturmalarına gerekirse örneklerle açıklayarak onları yönlendirir.
 • Öğretmen çocukların dikkatini etkinlik masalarına çekerek bir çiçek yapmalarını ister, kâğıt, makas, yapıştırıcı ve boya kalemleri dağıtılır. Çocuklara İlkbaharda çiçeklerin açtığı söylenerek çiçeklerin bölümleri hakkında sohbet edilir. Öğretmen kesme katlama yapıştırma tekniği ile çocukların “Çiçek” çalışmalarına rehberlik eder. Son olarak çiçeklerin etrafına resim yaparlar. İsterlerse çiçeklerine konmasını istedikleri kelebek ya da arı, isterlerse çiçeklerin arkadaşlarının resimlerini yapar yaparlar.
 • Öğretmen çocuklara oyun hamurlarını dağıtır. Çocuklardan oyun hamurlarıyla istedikleri bir hayvan şeklini yapmaları istenir.
 • Çalışmalar sırasında çocuklarla yaptıkları hayvan şekli ve hayvanın özellikleriyle ilgili sohbet edilir.
 • Çalışmalar sırasında öğrencilerin tüm arkadaşlarına hoşgörü gösterebilmelerine rehberlik edilir.
 • Serbest zaman etkinliği süresi bittiğinde sınıfı toplama düzenleme çalışmaları yapılır.

 

 

TÜRKÇE

 

DA A4:K8

 

 

 

 

 

 

§  Öğretmen çocukların sağ ellerine bir işaret koyar ya da kurdele bağlar. Ardından “Haydi hep birlikte sağ ellerimizi kaldıralım, şimdi de sol ellerimizi kaldıralım.” şeklinde yönergeler vererek sağ-sol kavramını anlatır.

§  Okula gelip giderken çevrenizde olup biten değişiklikleri fark ediyor musunuz? Neler dikkatinizi çekiyor? Havalar neden ısınıyor? Hangi mevsime giriyoruz? Bu mevsimde neler olur?’ gibi çeşitli sorular yönelterek ilkbahar mevsimi ile ilgili konuşma başlatır ve çocuklara sohbet ortamı yaratılır.

§  Hayvanlar adlı kavram haritası incelenerek çocuklarla hayvanlar, yaşadıkları yerlere göre hayvanlar ve özellikleri, sevdikleri yiyecekler, barınakları, yavruları ve hayvanlardan elde edilen ürünlerle ilgili sohbet edilir.

§  Hikâye Anlatımı “Tobi’nin İlkbahar Macerası” adlı hikâye kitabı resimleri gösterilerek okunur.

§  Parmak Oyunu “Tırtıl” çocuklarla birlikte oynanır.

                                                           TIRTIL

 Bir tırtıl varmış karnı çok acıkmış                           (karın el ile ovulur)
Ağaca tırmanmaya başlamış                                     (parmaklar sol koldan başlayarak tırmanma hareketi yapar)
Tıkırda tıkır tıkırda tıkır                                            (saça kadar gelir saçtan bir tutam tutulur)
Ağaçta bir yaprak bulmuş yemeye başlamış            (yeme hareketi) Çıtır da çıtır çıtırda çıtır
Karnı çok doymuş. Oynamaya başlamış                   (parmaklar şaklatılarak oynanır) Şıkırda şıkır şıkır şıkırda şıkır şıkır
Ağaçtan aşağıya inmeye başlamış                            (eller vücutta dolaştırılır) Patırda patır patır patırda patır patır mantarın altına saklanmış diyerek eller mantar gibi kapatılır.

 • Şiir Öğretimi “Balarısı”

BALARISI
Çiçeği var dalı var,                                                          
Peteğinde balı var.
Topu yok,                                                            
Tüfeği yok,
Küçücük bir iğnesi.
Ufacık bir canı var,

 

 

Dört kanadı var arının.

Onlarla uçar dolaşır.
Altı tane bacağı var.

Çiçek tozu taşır ikisi,
Dördü yürümeye yarar.

 

OYUN VE HAREKET

BA A4:K1

Sakin Oyun “Köpeğim Uyan”

§  Öğretmen, çocuklardan birini köpek olarak seçer.

§  Çocuk dairenin ortasında sandalyede oturur. Sandalyenin altına bir nesne konur ve bu da köpeğin kemiği olur.

§  Çocuklar  “Uyu köpeğim uyu.” dediğinde köpek uyur. Bu arada bir çocuk kemiği alarak saklar.

§  Çocuklar  “Uyan köpeğim uyan.” dediğinde köpek uyanır ve kemiği alanı bulmaya çalışır. Oyun bu şekilde devam eder.

MÜZİK

DA A1:K3,4

 

 

 • Şarkı Öğretimi “Minik Kuşum”

§  Şarkı, Müzikli Çocuk Oyunları CD’den çocuklara dinletilir. Öğretmen çocuklara ritim aletlerini dağıtır ve şarkı önce öğretmen tarafından söylenir.

§  Daha sonra şarkı bölüm bölüm çocuklara öğretilir. Ardından hep birlikte ritim tutularak tekrar edilir.

 

Minik kuşum, minik kuşum                  Dertlerini söyle bana

Neyin var senin bugün                          Çare bulayım sana

Yalnız mısın hasta mısın?                     Yalnız mısın hasta mısın?

Neyin var söyler misin?                         Neyin var söyler misin?                         

 

SANAT

ÖB A1:K2

 

 

 • Kesme Çalışması “Maske”         
 • Öğretmen çocukları 4 gruba ayırır ve bu gruplar kuzular, inekler, tavuklar, arılar diye adlandırılır. Çocuklar gruplar halinde masalara oturtulur ve her çocuğa, fon kartonu, yapıştırıcı, makas, kurdele, pastel boya verilir.
 • Her çocuğa hangi grupta yer alıyorsa o hayvanın fotokopiden çoğaltılmış maske kalıbı ( kuzular grubundaki çocuklara kuzu, inekler grubundaki çocuklara inek, tavuklar grubundaki çocuklara tavuk, arılar grubundaki çocuklara arı maske kalıpları) verilir. Öğretmen çocuklardan fotokopi kâğıtlarını fon kartonlarına apıştırmalarını ve boyamalarını ister. Daha sonra çocuklardan maske kalıplarını sınırlarına dikkat edilerek kesmeleri istenir. Öğretmen maskelerin gözlerini keserek çıkarır ve kenarlarından delgeçle deler. Ardından çocuklarla birlikte açılan deliklerden kurdele geçirilerek bağlanır.
 • Çalışmalar panoda sergilenir ve eller uygun biçimde yıkanır.

 

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

BA A4:K1

 

 • Eşleştirme Çalışması

§ Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 16. çalışma sayfası açtırılır. çocuklarla incelenir Çalışma sayfasında çocuklardan çiftlikte neler olduğunu söylemeleri ve resimleri gölgeleriyle eşleştirmeleri istenir.

§ Dikkat Çalışması

§ Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 27. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir Çalışma sayfasında çocuklardan resimleri dikkatle inceleyerek ormanda saklanmış olan hayvanları daire içine almaları istenir. Ardından çocuklara ormanda başka hangi hayvanların yaşadığı sorulur ve çocuklardan hayvanların seslerini taklit etmeleri istenir.

 

DEĞERLENDİRME

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;


 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…22…/Mart/……2011…..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

14

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

10. Belli bir yükseklikten atlar.

A1:K10

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme

Kazanımlar

7.Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.

8.Sunularında hayali / gerçek nesneler kullanır.

A11:K7,8

 

Bilişsel Alan

Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme

Kazanımlar

1. Olay ya da varlıkları söyler.

2. Varlıkların rengini söyler.

5. Varlıkların sayısını söyler.

A4:K1,2,5

 

Dil Alanı

Amaç 3. Türkçeyi doğru kullanabilme

Kazanımlar

1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.

2.Konuşmalarında temel dilbilgisi kurallarına uygun konuşur.

Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme

Kazanımlar

6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

7.Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.

8.Üstlendiği role uygun konuşur.

A3:1,2

A4:K6,7,8

Özbakım Becerileri

Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme

Kazanımlar

3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.

4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.

A3:K3,4

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

ÖB A3:K3,4

§  Öğretmen çocukları selamlayarak güne başlar ve gazete başlıklarından uygun olanlar. Öğretmen güne çocukların hangi köşelerde oynamak istediklerini sorarak başlar ve çocuklar istedikleri etkinlik köşelerine geçerek, istedikleri materyallerle oynarlar.

§  Kitap köşesine bahar mevsimi ile ilgili çeşitli kitap ve resimler bırakılır.

§  Oyun hamurları masalara yerleştirilir. Burada oynamak isteyen çocuklara boncuklar, düğmeler, çubuklar, plastik fasulyeler verilir. Öğretmen çocuklara oyun hamurlarını dağıtır. Çocuklardan oyun hamurlarıyla istedikleri bir hayvan şeklini yapmaları istenir. Çalışmalar sırasında çocuklarla yaptıkları hayvan şekli ve hayvanın özellikleriyle ilgili sohbet edilir. Daha sonra hayvan şeklinde yapılmış kurabiyeler yenir. Yoğurma maddeleri ve çeşitli kalıplarla serbest olarak yoğurma çalışması yapılır.

§  Fen ve doğa köşesine çiçek açmış ağaç dalları ve mevsimler panosu yerleştirilir. Serbest zaman etkinliği süresi bittiğinde sınıfı toplama düzenleme çalışmaları yapılır. Öğretmen, çocukları sınıfta karşılar. Köşeler çocuklar gelmeden hazır bulundurulur. Çocuklara hangi köşede ve hangi materyallerle oynamak istediklerini sorar. Çocuklar istedikleri köşede ve istedikleri materyallerle serbest olarak oynarlar. Öğretmen, zaman zaman çocukların yanlarına giderek oyunlarına katılır. Onlara oyunda hangi rolü üstlendiğini sorarak, günlük yaşamdaki rolleri de benimsemelerine olanak tanır. Bu sırada onları gözlemler.

§  İlgi köşelerinde oyun etkinliği bitiminde eğitimci bir müzik açarak dikkati kendi üzerine toplar ve sınıfın müzik bitene kadar düzenlenmesi konusunda çocukları yönlendirir.

§  Etkinlik sonunda sınıf toplanır ve sağlıklı beslenme konusunda konuşulur.

  

TÜRKÇE

DA A3:K1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  Şiir Öğretimi “Orman” Öğretmen çocuklara orman şiirini öğretir.

  

  Öğretmen çocuklara hayvanları sevmemiz ve korumamız gerektiğinin anlatır. Evde hayvan besleyip beslemediklerini sorar, sokakta gördüğümüz hayvanları rahatsız etmememiz gerektiğinin anlatır. Evde hayvan besleniyorsa ne tür hayvanlar beslendiğini sorar. Bu hayvanları nelerle besliyorsunuz? Başka hangi hayvanları besleyebilirdiniz? Evde beslenen hayvanlar nerede barınıyor? Temizliğini kim yapıyor? Hayvanlar hastalıklardan nasıl korunur?    Gibi sorular yöneltilir.

§ Hayvanlarla ilgili bilmeceler sorulur.

Ø    Elemeden yoğurur, gün aşırı doğurur.           

                                        (tavuk)

Ø    Daldan dala kırmızı pala                               

                                       (sincap)           

Ø    Kümeslerin efesi, her sabah çınlar sesi, uyandırır herkesi

                                       (horoz)              

Ø    Arşın ayaklı burma bıyıklı                         

                                      (tavşan)

Ø    Yer altında yağlı kayış                                 

                                       (yılan)

Ø    Karşıdan baktım pek çok, yanına gittim hiç yok       

                                        (kuş)

 

§  Hikâye Anlatımı  “Ormanlar Kralı Aslan” adlı hikâye okunarak çocuklarla hayvanların sevdikleri yiyecekler ve hikâyede geçenlerle ilgili sohbet edilir.

Kuklalarla hikâye çocuklara anlatılır.

 

OYUN VE HAREKET

DA A4:K6,7,8

 • Sakin Oyun “Kartlardaki Hayvanlar”

§  Öğretmen bazı hayvanların resimlerinin bulunduğu kartları çocuklara göstererek sırayla çocukları yanına çağırır ve çocuklardan kartlardan bir tanesini seçerek arkadaşlarına bu hayvanı hiç konuşmadan sadece hareketlerle anlatmaya çalışmalarını ister.

§  Daha sonra da karttaki hayvanın adı doğru olarak söylendiğinde öğretmen çocuklardan o hayvanın en çok sevdiği yiyeceğin adını söylemesini ister.

§  Hayvanın adını ve sevdiği yiyeceği doğru olarak bilen çocuk öğretmenin yanına giderek kart seçme ve arkadaşlarına karttaki hayvanı anlatma hakkını kazanır.

MÜZİK

PMA A1:K10

 

§  Şarkı Öğretimi “Tavşan” şarkısı söylenir.

 

SANAT

BA A4:K2

SDA A11:K7,8

 

 

§  Parmak Boyası çalışması yapılır

§  Her öğrenci istediği bir hayvanı resim kağıdına yapmaya çalışır

 

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

BA A4:K1,5

 

 

§ Dikkat Geliştirme Çalışması

§ Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 23.- 24.. çalışma sayfası açtırılır. çocuklarla incelenir Çalışma sayfasında çocuklardan 1.resmi incelemeleri ve inceledikten sonra sayfayı çevirmeleri istenir. Öğretmen çocuklardan 2. sayfada önceki sayfadan farklı olanları bularak işaretlemelerini ve farklılıklarını söylemelerini ister.

§ Çizgi Çalışması

§ Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 19. çalışma sayfası açtırılır. çocuklarla incelenir Çizgi tamamlama ile ilgili çalışma sayfasında çocuklardan atı ota,aslanı kaplana,arıyı çiçeğe,yaprağı toprağa çizgiyle birleştirmeleri istenir.

 

 

DEĞERLENDİRME

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;

 

                                


 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…23…/Mart/……2011…..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

15

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

2.Nesneleri kaptan kaba boşaltır.

3.Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.

4.Nesneleri takar.

5.Nesneleri çıkarır.

14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.

A2:K2,3,4,5,14

 

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme

Kazanımlar

3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.

4.Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder.

5.Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder.

A7:K3,4,5

 

Bilişsel Alan

Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme

Kazanımlar

2.Nesne grubundan belirtilen sayı kadar  nesne ayırır.

4. Nesneleri kullanarak çıkarma yapar.

6. 5 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer.

A15 :K4,6

 

Dil Alanı

Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme

Kazanımlar

7.Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.

Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme

Kazanımlar

4.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

A4:K7

A6:K4

 

Özbakım Becerileri

Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanımlar

7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

A1:K7

 

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

SDA A7:K3,4,5

PMA A2: K2,3,4,5

 • Öğretmen çocukları sınıfta karşılar, her biri ile selamlaşır, çocuklar giysilerini çıkartıp eşyalarını yerleştirirtler.
 • Fen ve doğa köşesine suda yaşayan hayvan resimleri, deniz kabukları, denizyıldızı vb. ilave eder. Kitap köşesine yine suda yaşayan hayvanlarla ilgili kitaplar koyarak çocukların dikkatini çeker, incelemelerini ve soru sormaları için yönlendirir.
 • Fen ve doğa köşesindeki denizyıldızı, deniz kabukları vb. yakından büyüteçle incelenerek özellikleri gözlemlenir. Çocukların dokunmalarına izin verilir. Dokunduklarında neler hissettiklerini ve duygularını ifade ederler.          
 • Sanat köşesine; öğretmen önceden hazırladığı deniz altı görüntü panosunu (Dört adet mavi fon kartonu yan yana kare olacak şekilde yapıştırılıp, alt kısmına kumlar, denizyıldızı ve deniz yosunu şeklinde bitkiler yapıştırılmış) köşenin uygun bir duvarına asar, masalara makas, yapıştırıcı ve pullu balık çalışması için gerekli kartonları koyar çalışma aşamalarını çocuklara sırasıyla göstererek model olur. Çalışmasını tamamlayan çocuklar, duvardaki deniz altı panosuna nasıl asacaklarını kararlaştırarak grup kararı alarak asarlar. Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.
 • Etkinlik sırasında öğrencilerin davranışları gözlemlenir. Yapılan hatalar ve yanlış davranışlar konusunda öğrenciler uyarılır. Yapılan davranışların nedeni ve sonuçları hakkında konuşulur.
 • Sanat köşesine; büyük boy çizilmiş iki adet güneş şekli, mat ve parlak olan kâğıtlar, makas, yapıştırıcı konulur. Çocuklar istekleri doğrultusunda sırayla mat ve parlak kâğıtları ayrı ayrı güneş resminin üzerine mozaik çalışması tekniği ile grup olarak tamamlarlar. Çalışma sırasında güneşin yararları ve zararları hakkında mat ve parlak kavramları ile ilgili sohbet edilir.
 • Etkinlik bitiminde sınıf ve köşeler düzenlenip, sınıf toparlanınca temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderilerek, kahvaltıya geçilir.

 

TÜRKÇE

DA A6:K4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Bilmeceler Sorulur. Öğretmen çocuklara doğa ve ormanla ilgili bilmeceleri bilmece kartları kullanarak  sorar.

Ø  Dal üstünde kırmızı boncuk

                                      (Kiraz)

Ø  Gökte görürüm köprü, rengi de yedi türlü

                                             (Gökkuşağı)

Ø  Yazın giyinir: kışın soyunur

                                    (Ağaç)

Ø  Elsiz ayaksız kuyu kazar

                            (Yağmur)

Ø  Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane

                                                                (Nar)

Ø  Her akşam yatar, her sabah kalkar, fakat hiç uyumaz

                                                                    (Güneş)

Ø  Dalda durur, elde durmaz

                             (Kuş)

Ø  Suda yaşar, karada ölür

                            (Balık)

Ø  Ben beslerim, o süsler

                         (Çiçek)

Ø  Yaprak kadar hafif, dağlar kadar büyük, onu havada gördük

                                                                                         (Bulut)

Ø  Daldan dala atlarım, kuyruğumdan sarkarım

                                                   (Maymun)

Ø  Kızınca hav hav, gözleri lav lav

                                       (Köpek)

 • Suda yaşayan hayvanlarla ilgili sohbet edilir. Suda nasıl nefes alıp verdikleri hakkında konuşulur.Balık yemenin yararlarından bahsedilir.Denizin altı ile ilgili belgesel seyredilir. Hem suda hem karada yaşayan başka hangi hayvanlar var” diye sorup çocuklarla birlikte kitaptan resimlerini göstererek sohbet edilir.
 • Öğretmen hafif bir müzik açar, çocuklardan deniz altında yaşayan canlılardan birini seçip hareketlerle canlandırmaları istenir (Ahtapot, köpek balığı, yunus balığı vb.), birkaç çocukta dalgıç olur. Canlandırma çocukların oluşturduğu akışa göre devam eder. Öğretmen uzaktan izler.
 • Hikâye Anlatımı Öğretmen bir masal anlatmaya başlar ve bıraktığı yerden çocukların tamamlamasını ister. “Eski çağlarda bir kalenin kralı varmış, bu kral güneşi hiç sevmezmiş, hep gece olsa her zaman kış mevsimi olsa dermiş. Tabi ki bunu yapamazmış, dünyanın dönmesini durduramazmış ama aklına bir fikir gelmiş, hemen muhafızlarını, yardımcılarını çağırmış, yaşadıkları kalenin üstünü güneşi göremeyeceği şekilde kapatmalarını istemiş. Yardımcıları dediğini hemen yapmışlar. Aradan bir kaç gün geçmiş kral “oh be kurtuldum artık bu güneşten şöyle rahat rahat dışarıya çıkayım demiş. Dışarıya çıkmış, birde ne görsün…” Çocuklar sırayla öyküye bir cümle katarak devam ettirirler (yapılacak katkı bir kelime-birkaç cümlede olabilir). Öykünün tamamlanması için her çocuğa iki yada daha fazla söz hakkı verilebilir. Öykü sonuca bağlanıp isim bulunduktan sonra öğretmen tarafından tekrarlanıp, rol dağılımı yapılarak dramatize edilir.

                      

OYUN VE HAREKET

BA A15:K4,6

 

 

 

Sakin Oyun “Çıkarma Oyunu”

§  Çocuklar daire olarak şarkıyı söylerler ve her bölümün sonunda kalan rakamı parmaklarıyla göstererek kımıldamadan dururlar

§  Kımıldayan çocuklar oyundan çıkarlar.

§  En son bölümde “Kaldı 0 köpek, kımıldayan gidecek” dendikten sonra kalanlar oyunu kazanmış sayılır. Oyun böylece devam eder.

 

10 köpeğim vardı,

Birisini komşu aldı,

Kaldı 9 köpek,

Kımıldayan gidecek!

(Çocuklar parmaklarından birini kapatarak 9 sayısını gösterirler ve istenilen şekilde heykel gibi dururlar.)

10 köpeğim vardı,

İkisini komşu aldı,

Kaldı 8 köpek,

Kımıldayan gidecek! (2 başparmak kapatılır, diğerleri öne uzatılır, kımıldamadan durulur.)

MÜZİK

DA A4:K7

 

 • Şarkı Öğretimi “Bekçi Köpek Şarkısı”

 

SANAT

ÖB A1:K7

PMA A2:K14

Karton ve Plastik Tabaktan Tavşan Maskesi Yapılır

 

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

BA A15:K4,6

 

 

 

 

§  Problem Çözme “Çıkarma”

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 39. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir. Öğretmen alışverişe gittiğini ve 5 tane elma aldığını söyler. “Bu elmalardan 1 tanesini yedim, şimdi geriye kaç elmamız kaldı?” der. Kalan elmalardan 3 tanesini komşuma verdim. Şimdi kaç elmam kaldı?” vb. diye sorar. Bu şekilde 5 elma ile çeşitli çıkarma çalışmaları yapılır. Daha sonra öğretmen çocuklardan çalışma sayfasındaki çıkarma işlemlerini yapmalarını ister.

 

 

 

FEN VE MATEMATİK PMA A2: K2,3,4,5

 • Güneşin dünya için bir ısı kaynağı olduğunu kavrayabilmeyle ilgili “ Hangisi Daha Sıcak?” adlı deney uygulama aşamaları sırasıyla uygulanır. Tartışma sorularıyla, çocuklarla sohbet edilip etkinlik tamamlanır.
 • Deney “  Hangisi Daha Sıcak?”

3 adet plastik bardağa 3 ayrı derecede su konur. Sırasıyla en sıcaktan en soğuğa doğru dizilir

DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;


 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…24…/Mart/…2011……..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

16

Öğretmen Adı

: ……………………………..

ORMAN HAFTASI

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.

Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren

hareketleri yapabilme

Kazanımlar

1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.

2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.

A2:K14

A3:K1,2

 

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme

Kazanımlar

1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler.

2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar.

3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.

A12:K1,2,3

 

Bilişsel Alan

Amaç 8. Nesneleri ölçebilme

Kazanımlar

1.Ölçme sonucunu tahmin eder.

2.Standart olmayan birimlerle ölçer.

3.Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.

Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme

Kazanımlar

1.Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.

3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

A8:K1,2,3

A12:K1,2,3

 

Dil Alanı

Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme

Kazanımlar

4.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.

A6:K4

Özbakım Becerileri

Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme

Kazanımlar

5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.

A3:K5

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

PMA A3:K1,2

ÖB A3:K5

§  Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar ve günlük olaylardan bahsedilir, olaylar üzerine tartışılır.

§  Öğretmen okula küçük bir fidan getirmiştir. Öğretmen ve çocuklar bahçeye çıkarak fidanı uygun bir yere dikerler. Bahçeye dikilen fidanın sulanması için çocuklar arasında görev sıralaması yapılır.

§  Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.

§  Etkinlik sona erdiğinde sınıf düzeni sağlanarak el-yüz temizliği yapılır.

§  Beslenme saati için gerekli hazırlıklar yapılır.

§  Masa etkinliklerinde karton kutu, fon kartonu, 5adet zeytin çekirdeği, 3 adet yapma çiçek ya da kâğıtlardan yapılmış çiçek, şeffaf jelâtin, yapıştırıcı gibi malzemeler masalara konur.Karton kutunun ortasından pencere açılır. Pencere jelâtinle kapatılır. Pencere 5 bölüme ayrılır. Her bölüme 1 adet zeytin çekirdeği yapıştırılır. Soldan 3. çekirdeğin üstünden daha yeni açmaya başlayan küçük çiçek yapıştırılır. Diğer çekirdeğe biraz daha açmış çiçek, diğerine açmış haldeki en uzun-büyük çiçek yapıştırılır. Kutunun arkası çiçeklerin düşmemesi için kartonla kapatılır.

§  Çocuklarla bir fidanın nasıl meydana geldiği tartışılır.

TÜRKÇE

DRAMA

SDA A12:K1,2,3

 

 

 • Şiir Öğretimi “Küçük Fidan”

KÜÇÜK FİDAN

Top oynarken dikkat et                  Sana kalem olurum                          Sana konut olurum

Kırma dalımı                                  Defter olurum                                  Çalgı olurum

Koparma hiç yaprağımı                 Büyütürsen çiçek açar                     Gemi okul odun kitap

Yakma canımı                                 Meyve olurum                                 Her şey olurum

§  Hikâye Anlatımı  “Atatürk’ün Ağaç Sevgisi” adlı hikâye okunur ve hikâyede geçenlerle ilgili sohbet edilir.

§  Drama “Ağaç”

§  Öğretmen çocuklara müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptırır ve oyunu anlatır. Şimdi içinizden bazı arkadaşlarınız klasik müzik eşliğinde ağaç olacak, ellerinizi yukarı kaldırarak sallanacaksınız, kelebek rolü alan çocuklar da ağaçların aralarında dolaşacaklar, siz böyle dolaşırken kötü kalpli ormancılar gelecek ve tüm ağaçları kesecekler. Ağaç olan çocuklar yere düşecekler. Bu sırada birkaç çocuk gelerek ellerindeki şişelerle ağaçları sulayacaklar, sevgi gösterecekler, böylece ağaçlar canlanacak ve ağaç olan çocuklar tekrar sallanmaya başlayacaklar. Kelebekler ağaçların arasında dolaşmaya başlayarak, doğa tekrar canlanacakÇocuklara müzik köşesinden istedikleri bir ritim aletini almaları söylenir. Seçtikleri aletleri kullanarak ritm oluşturmalarına eşlik edilir. Bilinen şarkılara ritim araçları kullanarak eşlik edilir. “ top oynarken dikkat et” isimli yeni şarkı öğretmen rehberliğinde söylenir.

§  Öğretmen orman nedir? Ormanlarda neler bulunur? gibi sorular sorularak çocuklara orman hakkında bilgiler verir ve ormanla ilgili film izlenir.

 

MÜZİK

DA A6:K4

 

§  Şarkı Öğretimi “Ağaç Türküsü” adlı şarkıyı öğretmen söyler. Çocukların ellerine marakas verilerek küçük gruplar halinde hem şarkı söylenip hem de ritim tutmaları sağlanır. Zorlanan öğrencilere yardımcı ve rehber olunur. Müzik etkinliğinin ardından çocuklar okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına geçerler.

                                  AĞAÇ TÜRKÜSÜ
                                    Dağlar taşlar ağaç olacak

                                    Yaz gelecek, kış bitecek

                                    Ülkemiz cennet olacak

                                    Kazmalar elimizde çukur kazalım

                                    Kürekler belimizde toprak atalım

                                    Yaz demeden kış demeden

                                    Ağaç dikelim hey!

SANAT

PMA A2:K14

 

 

 

 • Artık Materyallerle Çalışma “Kendi Ormanımızı Oluşturalım”

§  Tuvalet kâğıdı ruloları kahverengi elişi kâğıtları ile yırtma yapıştırma tekniği kullanılarak kaplanır ve ağacın gövdesi oluşturulur.

§  Yeşil kartona çizilmiş olan ağacın yapraklı kısmı çocuklara dağıtılarak kesmeleri istenir.

§  Yeşil kartonlar, ruloların üzerine yapıştırılarak ağaç modeli tamamlanır.

§  Tamamlanan ağaçlar sınıfın bir köşesinde sergilenerek sınıfımızın ormanı oluşturulur.

 

OYUN VE HAREKET

DA A6:K4

 

 

 

Sakin Oyunlar “Eş Anlamlı Kelimeler”

§  Öğretmen, çocuklara eş anlamlı kelimeler ile ilgili flaş kartlar hazırlayarak (Doktor-hekim, pabuç- ayakkabı, otomobil-araba, ak-kara, siyah-beyaz...) çocuklara eş anlamlı kelimeleri tanıtır.

§  Daha sonra önceden hazırlamış olduğu bazı kelime kartlarını çocuklara sırayla gösterir ve onlardan aynı anlama gelen başka bir kelimenin adını söylemesini ister.

§  Çocuklar cevap verdikten sonra aynı anlama gelen kelimenin resmini göstererek doğru olup olmadığını kontrol ederler.

 

FEN VE MATEMATİK

BA A8:K1,2,3

 

 

Bir Ağacımız Olsun-ORMAN HAFTASI

§  Birkaç çocuktan birer küçük fidan istenir. Bahçemizde dikilerek bakımını çocuklar üstlenir

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

BA A12:K1,2,3

 

§  Resim Çalışması

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 8. çalışma sayfası açtırılır. çocuklarla incelenir Çalışma sayfasında çocuklardan bahçe planlamasına yardımcı olmaları için resmi inceleyerek boş alanlara dikmek istedikleri ağaçların resmini çizmeleri istenir.

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 12. çalışma sayfası açtırılır. çocuklarla incelenir Hayvanlar ve yavruları ile ilgili çalışma sayfasında çocuklara yavruların kaybolduğu söylenir ve çocuklardan her çizginin üzerinden farklı renk kalemle çizerek yavruları annelerine götürmeleri istenir.

AİLE KATILIMI

§  Aileler çocuklarına çiçekleri, ağaçları korumayı onalara zarar vermemeyi anlatmaya çalışırlar.

DEĞERLENDİRME

 

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;


 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…25…/Mart/……2011…..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

17

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

14.Atılan nesneleri yakalar.

15.Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar.

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

15.Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.

Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren

hareketleri yapabilme

Kazanımlar

1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.

2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.

A1:K14,15

A2:K15

A3:K1,2

 

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme

Kazanımlar

1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler.

2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir.

3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.

Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini fark edebilme

Kazanımlar

1.Sanat eserlerinin özelliklerini söyler.

A13:K1,2,3

A14:K1

 

Bilişsel Alan

Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme

Kazanımlar

1. Olay ya da varlıkları söyler.

5. Varlıkların sayısını söyler.

7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler.

Amaç 19. Nesne grafiği hazırlayabilme

Kazanımlar

1.Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.

2.Nesneleri sembollerle gösterir.

3.Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir.

A4:K1,5,7

A19:K1,2,3

Dil Alanı

Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme

Kazanımlar

8.Üstlendiği role uygun konuşur.

A4:K8

Özbakım Becerileri

Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanımlar

2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.

7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

A1:K7

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

PMA A3:K1,2

SDA A13:K1,2,3

§  Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar ve günlük olaylardan söz edilir, sohbet ederek istedikleri ilgi köşesine yönelmeleri sağlar.

§  Fen ve doğa köşesinde çeşitli bitki tohumları dikilir ve birkaç gün çocuklarla bitki kökleri incelenir.

§  Sınıfın bir köşesine kurutulmuş meyveler konur,çeşitli baharatların olduğu koleksiyon yapılarak köşeye konur.

§  Kitaplık köşesine ormanda yaşayan hayvanları anlatan hikâyeler konur ve çocukların resimlerine bakarak anlatmalarına önderlik verilir.

§  Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.

§  Öğretmen, çocuklarla kartona ayakkabı bağlama düzeneği hazırlar.

§  Ardından ayakkabı bağlama çalışmaları yapılır.

§  Öğretmen bu süreçte çalışmanın kolay mı zor mu olduğunu sorar. Çalışmaları çocuklar öğrenene kadar tekrar edilir.

§  Daha sonra öğretmen, çocuklara üzerinde ayakkabı resmi olan çalışma sayfalarını dağıtır ve “Bunlar senin sihirli ayakkabıların. Bu ayakkabılarla gitmek istediğin yeri çizer misin?” der.

§  Çocuklar resimlerini çizerek anlatırlar.

SANAT

PMA A2:K15

 

 

§Artık Materyallerle Çalışma “Ağaç”

§Masaya tuvalet kâğıdı rulosu, elişi kâğıdı, fon kartonu, kahverengi pastel boya, makas, yapıştırıcı, konularak çocuklar önce elimizdeki üç tane yeşil fon kartonuna çizilmiş

ağaç kalıplarını keserek birbirine yapıştıracağız, daha sonra pastel boyamızla ağacımızın gövdesini boyayacağız ve en sonunda ağacı gövdesine takıp, üzerini çiçeklerle süsleyeceğiz, diyerek ağaçlar da diğer fidanların yanına konularak orman köşesi oluşturulur.

TÜRKÇE

SDA A13:K1,2,3

DA A4:K8

§  Hikâye Anlatımı Öğretmen “Bir küçük balık varmış, denizde mutlu mutlu yaşarmış, bütün deniz hayvanları ile çok iyi arkadaşmış. Yine bir gün dolaşırken birden güneşin ışıkları kaybolmuş, bir dönmüş ki ne görsün.” der ve hikâyeyi burada bırakır. Çocukların tamamlayarak hikâye oluşturmalarını sağlar. Hikâye sonunda isim bulunur.

§  Tekerleme Söylenir “Kurbağa”               

       KURBAĞA                                

  Hopladı zıpladı kurbağa                 

  Çiçekler serdi yola                         

   Çok hoplama kurbağa                    

   Gidelim bizim bağa.                       

   Bağcı bağda gezer,                                 

  Çiçekler elde gezer.                       

 Çok düşünme Ayşe, Fatma 

  Kurbağalar suda yüzer

§  Öğretmen çocuklara şimdi sizler birer çiçek ismi söyleyin ama herkesin söylediği birbirinden farklı çiçek olsun yönergesi verilir. Çocuklar akıllarına gelen çiçek isimlerini teker teker sıra ile söylerler. (gül, gelincik, papatya, karanfil…)

§  Şiir Öğretimi “Orman”

     Orman           

       Keçi balta ve yangın,

      Ormanları yok eder,

      Büyüklerden gelen ses,

      Ormanı sev koru der.

      Yüzlerce faydası var.

       Önemini bilmeli,

      Yurdunu seven insan.

      Ormanı da sevmeli,     

MÜZİK

SDA A14:K1

BA A4:K7

 

§  Chopin piyano konçertosu dinlenir.

§  Piyanoya benzeyen org aleti sınıfa getirilerek çalınır.

§  Çocuklar bildikleri bir şarkıyı piyano eşliğinde söylerler. Piyanonun/org un neden yapıldığı hakkında fikir yürütülür.

§  Şarkı Öğretimi “Küçük Kurbağa”

. KÜÇÜK KURBAĞA

Küçük kurbağa, küçük kurbağa ellerin nerede?             Küçük kurbağa, küçük kurbağa gözlerin nerede?

Ellerim yok, ellerim yok, yüzerim derede,                     Gözlerim yok, gözlerim yok yüzerim derede.

Ku vak vak vak  ku vak vak vak                                      Ku vak vak vak  ku vak vak vak

Yüzerim derede                                                                Yüzerim derede               

(Şarkı sözlerine kulağın, kuyruğun, dudakların vb. ilave edilerek devam edilir

OYUN VE HAREKET

PMA A1:K14,15

 

Hareketli oyun “At-Yakala”

§  Bahçede “at- yakala” oyunu oynanır.

§  Çocuklar ikişerli eşleşirler ve topu belirli mesafeden birbirlerine atarak yakalamaya çalışırlar.

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

ÖB A1:K7

BA A4:K1,5

BA A19:K1,2,3

 

§  Sayı Nesne İlişkisi

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 37. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir. Çalışma sayfasında çocuklardan her bitki türünden kaç tane olduğunu sayarak rakamı kutuya yazmaları ve bahçemizdeki bitkilerin listesini yapmaları istenir.

§  Çizgi Çalışması

§  Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 21. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir. Çizgi tamamlama ile ilgili çalışma sayfasında çocuklardan çekirgelerin yollarını çizerek birleştirmeleri istenir.

DEĞERLENDİRME

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;

                                

 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…28…/Mart/…2011……..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

18

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

1.Küçük nesneleri toplar.

2.Nesneleri kaptan kaba boşaltır.

3.Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.

4.Nesneleri takar.

5.Nesneleri çıkarır.

A2:K1,2,3,4,5

 

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk

alabilme

Kazanımlar

1.Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır.

3. Canlıların yaşama hakkına özen gösterir.

4. Canlıların bakımını üstlenir ve korur.

5.Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar.

Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme

Kazanımlar

1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler.

2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar.

3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.

A9:K1,3,4,5

A12:K1,2,3

 

Bilişsel Alan

Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme

Kazanımlar

1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.

2.Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır

Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre

sıralayabilme

Kazanımlar

6.Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar.

A2:K1,2

A7:K6

 

Dil Alanı

Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme

Kazanımlar

6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

7.Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.

A4:K6,7

Özbakım Becerileri

Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanımlar

7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

A1:K7

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME SÜRECİ

SERBEST ZAMAN

ÖB A1:K7

PMA A2:K1,2,3,4,5

 

§  Öğretmen çocukları selamlayarak karşılar ve günlük olaylardan bahsedilir.

§  Öğretmen çocuklara hangi köşelerde oynamak istediklerini sorar ve çocukların istedikleri köşelerde serbest oyun oynamaları sağlanır.

§  Fen ve matematik köşesinde çimlendirme deneyi hazırlar.

§  Kitaplık köşesine orman ve doğamız ile ilgili kart­postal, kitap, mecmua gibi materyaller ekler.

§   Eğitici oyuncak köşesine doğamız ve mevsimle ile ilgili olay, sıralama ve eşleştirme kartları koyar.

§   Çocuklar ile birlikte hangi köşelerde oynamak istedikleri konuşulur. Çocuklar istedikleri köşelerde oynarken öğretmen çocuklara rehberlik eder, aynı zamanda çocukların köşelerde neler yaptıklarını, nasıl oyunlar oynadıklarını da gözlemleyerek değişik materyallerle değişik şekiller oluşturmalarına gerekirse örneklerle açıklayarak onları yönlendirir.

§  Öğretmen fen ve matematik köşesine dikkati çekerek burada bulunan çiçek ve çimlendirme deneylerinin incelenmesi için rehberlik eder.

§  Süre bitiminde görev dağılımı yapılarak sınıf düzenlenir ve temizlenir.

§  Süreç içerisinde temiz-kirli kavramı vurgulanır.

 

TÜRKÇE

DRAMA

MÜZİK

DA A4:K6,7

 • Hikâye Anlatımı Öğretmen, “Ormandaki Ev” adlı hikâyeyi resimlerini göstererek okuduktan sonra soru-cevap tekniği ile hikâye tekrar edilir.
 •  Orman haftası ve ormanın yararları hakkında sohbet edilerek çocukların ormanla ilgili duygu ve düşüncelerini anlatmalarına fırsat verilir
 • Şiir Öğretimi “Orman” Şiiri tekrar edilir

 

 • Drama “Ormana Gezi”
 • Çocuklar ayağa kalkarlar sınıfın ortasında dağınık bir şekilde dururlar. Öğretmenin vereceği yönergelere göre canlandırma yapılır.( Yürüyüş için ormana gidileceği, hazırlık yapmalarını, ne giyecekleri ve yanlarına ne almaları gerektiği söylenerek canlandırmaya başlanır.)Birlikte yürümeye başlarlar. Taşlık, sık sarmaşıklı, bataklıkta, yürürken çıkan sesler, çevrelerinde gördükleri varlıkların neler olabileceği bunların özelliklerini, hareketlerle ve seslerle taklit edilerek canlandırılır. Canlandırma sonunda çocukların duygu ve düşünceleri alınır. Öğretmen Orman şarkısını bir kez söyler ardından hep beraber hareketleriyle tekrar edilir.
 • Şarkı Öğretimi “Orman”                                        

                                              ORMAN 

Kestane gürgen palamut                                Dallar kol kola görünür

Altı yaprak, üstü bulut                                   Yaprak, yaprağa sürünür  

Gel sen burada derdi unut                              Kışın karlara bürünür

Orman ne güzel, ne güzel –2 kez                   Orman ne güzel, ne güzel –2 kez

                             

OYUN VE HAREKET

SDA A12:K1,2,3

 

 

 

§  Yarışmalı Oyun “Karada mı Suda mı Yaşarım?”

§  Öğretmen sınıfı 2 gruba ayırır ve 2 grubun önüne eşit sayıda karada ve suda yaşayan hayvan resimlerinin bulunduğu flaş kartlar yere karışık olarak konur.

§  Her iki gruptan da önlerinde karışık halde duran flaş kartlardan suda yaşayan hayvanlara ait olan bir tanesini seçerek karşıda belirlenen hedefe koşarak gitmeleri ve kendilerine ait panoya flaş kartı yapıştırmaları istenir.

§  Panoya resmi yapıştıran çocuk sıranın en arkasına geçer. Suda yaşayan hayvanları ilk önce panoya yapıştırmayı tamamlayan grup oyunu kazanır.

§  Ardından suda yaşayan hayvanlarla hakkında sohbet edilir.

FEN VE MATEMATİK

BA A7:K6

SDA A9:K1,3,4,5

 

 

§  Sayı çalışmaları yapılır.

§  Fen köşesindeki saksılar incelenir.

 

SANAT

SDA A9:K1

§   Kâğıt İşleri “Akvaryum”

§   Öğretmen çocukları etkinlik masasına alır ve üzerine fanus akvaryum çizilmiş mavi fon kartonlarını dağıtır. Kartona çizilmiş şeklin neye benzediği

sorularak çocukların fikirleri alınır ve en sonunda akvaryumun ne işe yaradığı, içinde ne bulunduğu, balıklara nasıl bakıldığı, balıkların başka nerelerde yaşadığı hakkında tartışılır. Daha sonra öğretmen çocuklara makas dağıtır ve akvaryum figürünü sınırlarına dikkat ederek kesmelerini ister. Ardından öğretmen “bu akvaryumda ne eksik? İçindeki balık, yosun, vb… nasıl yapabiliriz?” diye sorar ve çocukların cevaplarını dinler, “Peki oyun hamurlarıyla yapılabilir mi? Nasıl?” diyerek çocuklara farklı renklerde oyun hamurları ve balık, denizyıldızı vb. kalıplar ile yapıştırıcı dağıtır. Çocuklara istedikleri renklerle ve kalıplarla çalışabilecekleri, isterlerse akvaryumun içinde yer alacak olan balık, yosun, denizyıldızı vb… elleriyle şekil vererek de çalışabileceklerini söyler. Çocuklar kalıplar ve elleriyle şekil vererek hazırladıkları balık, yosun, denizyıldızı, deniz kabuğu vb ürünlerini kartondan kestikleri akvaryumlarının üzerine yapıştırırlar. Eğer mümkünse öğretmen çocuklara gerçek deniz kabuklarından da verebilir. Ayrıca balıkların çıkardığı baloncuklar yuvarlak pullar ile çalışılabilir. Çalışma sırasında çocuklara “balıkların çıkardığı baloncuklar için hangi malzemeyi kullanabiliriz? Akvaryumunuza eklemek istediğiniz aklınıza gelen farklı bir malzeme var mı?” gibi sorular sorularak çocuklar yaratıcı düşünmeleri için yönlendirilir.

 

OKUMA YAZMAYA

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

BA A2:K1,2

 

§  İlişki Kurma

§   Bilgi Dünyası Çoklu Zekâ Eğitim Seti “Canlılar Dünyası” 11. çalışma sayfası açtırılır. Çocuklarla incelenir. Hayvanlardan elde ettiğimiz ürünler ile ilgili çalışma sayfasında çocuklara resimlerdeki hayvanların nelerinden yararlanıldığı sorulur ve çocuklardan hayvanlardan elde ettiğimiz ürünleri numaralarına uygun olan resme ait kutulara yazmaları istenir.

AİLE KATILIMI

§  Velilere notlar gönderilerek, ertesi gün okula gelirken çocukların yeşil renk kıyafetler giyinmeleri istenir.

DEĞERLENDİRME

 

§  Çocuk açısından;

§  Öğretmen açısından;

§  Program açısından;


 

Okul Adı

: ……………………………………

Tarih:…29…/Mart/…2011……..

Yaş Grubu (Ay)

: 60-72 ay

19

Öğretmen Adı

: ……………………………..

 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Psikomotor Alan

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri

yapabilme

Kazanımlar

13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.

A1:K13

 

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme

Kazanımlar

7.Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.

8.Sunularında hayali / gerçek nesneler kullanır.

A11:K7,8

 

Bilişsel Alan

Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme

Kazanımlar

1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.

2.Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre

sıralayabilme

Kazanımlar

3.Sıra bildiren sayıyı söyler.

4.Nesneleri renk tonlarına göre sıralar.

5.Nesneleri sayılarına göre sıralar.

6.Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar.

7.Olayları oluş sırasına göre sıralar.